Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KenyaHovedstad: Nairobi
Språk: Engelsk, Swahili
Religion: Kristendom, islam
Styreform: Republikk
Selvstendig: 1963
Areal: 580.000 km2
Folketall: 45 mill

Kenya ble selvstendig fra britisk styre i 1963, og hadde kun to presidenter i løpet av en nesten 40 årig periode. Landet har lenge vært et av de mest stabile i Øst-Afrikas, men strid mellom de ulike folkegruppene har ført til uro ved de siste parlamentsvalgene.

Landet har tradisjonelt sett vært et senter for handel i Sentral- og Øst-Afrika, og har hatt og har mye handel også med Asia. Kenyas økonomi har vokst bra de siste årene, mye på grunn av en stadig økende turistindustri. Imidlertid får ikke alle del i den økende velstanden, og spesielt i hovedstaden Nairobi er det store slumområder preget av sult og vold.

I likhet med i Norge får alle i Kenya gratis grunnskole, men videregående skole og høyere utdanning er dyrt og utelukker de aller fleste. Tross dette, er landets yngre generasjoner kjent for å være engasjerte og aktive - et godt utgangspunkt for fremtiden!

Rift-Valley deler landet i to. På den ene siden finner du høye fjell, savanner og store innsjøer i innlandet, mens kysten i øst er det fruktbart og tropisk. Nordøst er det tørt og ugjestmildt. Kenya har svært dårlig vannkvalitet, mange områder har ikke tilgang på rent vann.

CHRISC Kenya
CHRISC Kenya ble startet opp i 2004 og jobber nå hovedsakelig i byene Nairobi, Voi og Eldoret.
Kjerneaktiviteten til CHRISC er fotballag og volleyballag. Hver uke er det treninger, og i helgene møtes lagene til kamp. På hver trening er det andakt, og diskusjon rundt et tema som opptar ungdommen.

CHRISC har mange ulike prosjekter i Kenya. Et av disse, Fahari, er spesielt rettet mot jenter. I Øst-Afrika er det sjelden likestilling, og jenter blir ofte neglisjerte og tilsidesatt. Ordet ”Fahari” kommer fra swahili og betyr ”bli alt du kan bli.” Prosjektet har blant annet treninger, mentorledelse og samtalegrupper spesielt rettet mot jenter.

I 2006 ble et prosjekt rettet mot gatebarn startet opp i slummen i Nairobi. Prosjektet ble kalt "Fanaka," som på swahili betyr ”en link til suksess,” og førte til positive endringer i flere av barnas liv. I Fanaka får gatebarn muligheter og omsorg gjennom aktivitet, samtale, leksehjelp og samvær med gode, trygge og rettferdige ledere.

CHRISC har også et eget skoleprosjekt, School Outreach Project, som jobber tett opp mot skoler og tilbyr hjelp til idrettsundervisning.

Leiren National Camp blir også avholdt hvert år i juli/august og her samles massevis av unge CHRISC-medlemmer fra hele landet til en uke med fantastisk leirstemning!Du kan lese mer om de ulike prosjektene på prosjekter eller på:

www.kenya.chrisc.org
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg