Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Om oss

Kristen Idrettskontakt (KRIK) ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. Vi er en tverrkirkelig og voksende ungdomsorganisasjon med over 15.000 medlemmer på landsbasis. KRIKs visjon er idrettsglede, trosglede og livsglede.

I 1993 startet KRIK sitt internasjonale arbeid, kalt Christian Sports Contact (CHRISC), i Øst-Afrika. CHRISC har mange egne prosjekter og lokallag, men samarbeider med lokale skoler, kirker, lokalsamfunn, andre organisasjoner og institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Vår visjon for dette arbeidet er:
Forandret og aktiv engasjert ungdom for samfunnsutvikling

Vårt mål er:
Utløse ungdommers potensial gjennom deltakelse i idrett og kultur

Idrett som verktøy:
  • Engasjerer
  • Samler folk
  • Bygger fellesskap
  • Relasjoner
  • Mestring
  • Glede
Internasjonalt arbeid også i Norge
KRIKs internasjonale arbeid er også i fokus her i Norge. Blant annet er CHRISC hovedfokus på flere av våre store arrangementer gjennom året, og vi samarbeider ellers tett med både lokallag og noen andre skoler.

KRIKs internasjonale arbeid har undergrupper, kalt CHRISC-grupper, i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Disse undergruppene har gjerne samarbeid med StudentKRIK-lokallagene i disse byene. Gruppene har egne styrer sammensatt av studenter og unge voksne med et ekstra hjerte og engasjement for CHRISC. Undergruppene arrangerer seminarer, innsamlingsaksjoner, treninger og sosiale happenings.


For mer informasjon om CHRISC, ta kontakt med Internasjonal leder i KRIK, Marie Harbo Øygard (marie@krik.no).

 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg