Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Fahari - Be all you can be!

Fahari er ulike jenteprosjekter i Øst-Afrika.

I Øst-Afrika er likestilling en fjern drøm, og som jente blir man gjerne tilsidesatt, marginalisert og utnyttet. Fahari er swahili og betyr ”alt du kan bli,” og ble startet av CHRISC Kenya for fem år siden. Målet med prosjektet er å være en positiv faktor i jenters liv. Det vil utvikle jentene og lære dem verdier, ”life-skills” og styrke deres muligheter til sosial interaksjon gjennom å la dem delta i samtalegrupper og i idrettsaktiviteter. Fahari tilbyr også jentene muligheter til å drive med håndverksarbeid og dans. Gjennom disse aktivitetene øker deres selvtillit og selvbilde, og gjør dem i bedre i stand til å utnytte sine evner til å skape seg et bedre liv og hjelpe andre rundt seg.

Fahari utdanner jenter til å bli framtidige ledere og positive rollemodeller. Allerede har mange fått lederposisjoner i CHRISC og også andre steder, og blir positive faktorer i sine nærmiljø.

Les mer om Fahari på chrisckenya.org/fahari.php

For øyeblikket er Fahari best etablert i Githogoro-området i Nairobi, men flere distrikter er i gang med å starte opp lignende prosjekter. Et av disse, Urugero, finner man i Rwanda.

 Urugero Girls Project

I Rwanda ble det for to år siden startet opp et lignende prosjekt i Kigali, og dette har fått gode resultater. Som i Kenya møter jenter i Rwanda også store hindre med tanke på mangel på likestilling og muligheter. I Rwanda er det tradisjonelle synet på jenter at de helst skal være hjemme, få barn i tidlig alder, og generelt unngå oppmerksomhet. De skal helst ikke drive med sport(!). Dette synet ønsker CHRISC og flere engasjerte unge å gjøre noe med!

Urugero kommer fra kinyarwanda (språket i landet) og betyr ”å være et eksempel eller en rollemodell for andre.” Prosjektet er rettet mot jenter i alderen 8-17 år og ønsker å:

-         Gi dem muligheten til å drive idrett (volleyball, fotball m.m.) ved å organisere treninger og kamper for    dem
-         Gi dem kunnskap om seksualitet, HIV/AIDS, og lederskap
-         Skaffe utstyr, lokaler og teknisk støtte til samlinger/prosjekter i regi av jentene selv.

Prosjektet ønsker å gi jentene god ballast til å ha med seg videre i livet, og flere jenter blir etter hvert selv med som ledere i Urugero. Jentene tar også ansvar i sine lokalmiljø og hjelper til med å utvikle disse.

Les mer om Urugero på chriscrwanda.org/Urugero.html


 
Ingen kommende arrangement.
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg