Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Fahari - Be all you can be!

Fahari er ulike jenteprosjekter i Øst-Afrika.

I Øst-Afrika er likestilling en fjern drøm, og som jente blir man gjerne tilsidesatt, marginalisert og utnyttet. Fahari er swahili og betyr ”alt du kan bli,” og ble startet av CHRISC Kenya i Nairobi for fem år siden. Målet med prosjektet er å være en positiv faktor i jenters liv. Det vil utvikle jentene og lære dem verdier, ”life-skills” og styrke deres muligheter til sosial interaksjon gjennom å la dem delta i samtalegrupper og i idrettsaktiviteter. Fahari tilbyr også jentene muligheter til å drive med håndverksarbeid og dans. Gjennom disse aktivitetene øker deres selvtillit og selvbilde, og gjør dem i bedre i stand til å utnytte sine evner til å skape seg et bedre liv og hjelpe andre rundt seg.

Fahari utdanner jenter til å bli framtidige ledere og positive rollemodeller. Allerede har mange fått lederposisjoner i CHRISC og også andre steder, og blir positive faktorer i sine nærmiljø.

Les mer om Fahari på CHRISC Kenya sine nettsider

 
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg