Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Løp for å gi KRIK videre!

I løpet av 30 minutter løper studenter, gamle, voksne og barn rundt en bane, skogen eller i byen. Man kan hinke, rulle, spankulere, danse eller spurte. Alt for å lage festtemning og samle inn penger til KRIKs internasjonale arbeid i Øst-Afrika. 

CHRISC-løpet har blitt en kjær tradisjon og nærmest et uttrykk i KRIK. Det er en kreativ og morsom måte å drive informasjonsarbeid og fundraising på. Hoved fokuset er ikke å samle inn penger, men å ha en morsom dag i fellesskap! Dette er en dag da KRIKere inntar byer og marka for å lage feststemning. 

Et CHRISC-løp er preget av fantastisk innsats og engasjement. Innsamlingsrekorden kom på ARENA i 2011 med 440 000 kroner. Kreativiteten er stor og vi har tidligere sett blant annet julenisser, kuer, folk på rulleskøyter, kanoer, brannmenn, basketball lag etc. 

Ønsker du å arrangere ditt eget CHRISC-løp? Ta kontakt med KRIK sentralt, så hjelper vi dere igang!Hva vil skje neste gang løpet blir arrangert? 

Super-Lørdag på ARENA

Tenk deg.....
- å løpe sammen med 200 andre
- å høre 1000 mennesker heie deg fram
- å bidra til at ungdommer i Øst-Afrika får gode opplevelser i KRIK og en bedre hverdag. For mange er ARENA-leiren KRIK arrangerer på Dvergsnestangen utenfor Kristiansand hvert år i august en fantastisk avslutning på sommeren.
Et høydepunkt på ARENA er Super-Lørdag! Her er det duket for CHRISC-løpet. Dette er et løp der man løper/går/bærer/ruller så langt man kan på 30 minutter. På forhånd har du avtalt med sponsorer (mor/far/venner/nabo/etc) om at de sponser deg for løpinga. Alt man samler inn, går til CHRISC-arbeidet i Øst-Afrika.


 
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg