Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Familiesommer Drottningborg 4

NY leir i 2018!

Når: Torsdag 26. juli - søndag 29. juli 2018
Hvor: Drottningborg v.g.skole v/ Grimstad (se veibeskrivelse)
Målgruppe: Familier med barn fra 0-6 år

MÅL:
 • Skape en hyggelig leir for hele familien, med idrettsglede, trosglede og livsglede.
 • Oppleve KRIK-kultur med aktivtet, lek og fellesskap
 • Egne samlinger for barn, unge og voksne med relevant undervisning/forkynnelse i god KRIK-tradisjon.
 • At barn og unge trives, får trosopplæring, kristne venner og gode leiropplevelser.
 • Bygge KRIK sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt gjennom fokus på lokallag, medlemsskap og CHRISC.
 • Være en naturlig og integrert del av KRIK-arbeidet.
 • Delaktighet skaper tilhørighet.

Ønsker du å vite mer om de ulike familieleirene i KRIK?
Få oversikten her!

VELKOMMEN TIL KRIK FAMILIESOMMER PÅ DROTTNINGBORG!
Vi håper du og dine har lyst til å være med på denne leiren. Det blir aldersfordelte aktivitetsgrupper for barn. Det legges også opp til felles aktiviteter for de voksne. I tillegg til aktiviteter og møter vil vi også legge til rette for en del fritid til strandliv og familie. Gled dere bading i fjæra, fotball i bingen og et fellesskap med Jesus i sentrum.

PROGRAM
En vanlig dag på leir vil se omtrent slik ut:

 • Frokost
 • Familiemøte - for hele familien
 • Barneaktivitet
 • Aktivitet for voksne (på ulike tidspunkter)
 • Lunsj
 • Familieaktivitet
 • Middag med dessert
 • Kveldsmøte
 • Hagekro

PÅMELDING
Påmeldingen starter  fredag 9. mars kl. 10.00 på KRIK - Min Side.
Forbered deg til påmeldinga: Gå inn på krik.no/minside før påmeldingen starter og sjekk at familiemedlemskapet er i boks. <

PRISER
Se menyen til høyre. Alt av mat og overnatting betales direkte til Drottningborg når man er på leir.

Merk at det i tillegg kommer en påmeldingsavgift som betales med VISA eller Mastercard ved påmelding på KRIK - Min Side. Påmeldingsavgiften er kr 500,- for KRIK-medlemmer og kr 900,- for familier som ikke er medlem. (Påmeldingsavgiften refunderes ikke ved avmelding).

SAMMEN LAGER VI LEIR
Denne leiren skal vi lage sammen! Ved påmelding kan dere ønske en oppgave som dere skal bidra med under leiren. Komitéen fordeler oppgaver så langt det lar seg gjøre. Det er også lov å kontakte oss dersom du har noe annet du kan tenke deg å bidra med.

SPØRSMÅL?
Ta kontakt med oss på familiesommer4@krik.no eller ring oss på 48 22 48 55 / 95 10 78 56 dersom det er noe du lurer på. Har du problemer ved påmelding, tar du kontakt med KRIK-kontoret på krik@krik.no eller 22 58 80 20.

Du finner oss på Facebook her.

VELKOMMEN PÅ LEIR!
Vi gleder oss!

Hilsen hovedkomiteen
Ole Andreas og Marit Briseid Vigre
Øystein og Hanne Bjerkestrand
Knut Simen Kirkeholmen og Siril Flaa Eieland
Ørjan og Marit Hagen Kronheim
Torbjørn og Ingrid Sigmond Selås
Ludvig og Elisabeth Skolt
Torjus Vierli og Hildegunn Garnes Reigstad

 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
7. sept til 9. sept
Kanskje årets viktigste KRIK-dag!
 
9. sept til 17. nov
En høst som kan forandre livet!
 
23. nov til 25. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
6. des til 9. des
Koble av og koble på!
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
7. jan til 11. jan
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg