Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KRIK restrukturerer sitt internasjonale arbeid etter avdekket mislighold

Undersøkelser viser svikt i økonomiske rutiner hos noen av KRIKs partnere i Øst-Afrika.

Anne Kristine Robsahm Berg
ak@krik.no

Publisert 02.06.2017 15:09
KRIK restrukturerer sitt internasjonale arbeid etter avdekket mislighold.

Kristen idrettskontakt, KRIK, har siden 1993 drevet et kristent idrettsarbeid blant ungdom i Øst-Afrika. De senere år har KRIK støttet organisasjonens selvstendige partnere i CHRISC (Christian Sports Contact) i Tanzania, Uganda og Kenya. Det ble mot slutten av fjoråret satt i gang undersøkelser som avdekket økonomisk mislighold hos noen av KRIKs partnere i Øst-Afrika. Det dreier seg om mangelfulle økonomiske rutiner, men trolig også om bevisste underslag. Det pågår fortsatt grundige undersøkelser for å få full oversikt over omfanget i saken og rydde opp i situasjonen. Det er allerede klart at KRIK vil restrukturere sitt internasjonale arbeid i Øst-Afrika på bakgrunn av saken.

- KRIK ser meget alvorlig på denne situasjonen og sammen med paraplyorganisasjonen Digni gjør vi alt vi kan for å gjennomgå de økonomiske rutinene og disposisjonene hos våre partnere i de tre landene. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og mislighold og det er derfor viktig at vi både får klarhet i hva som har skjedd, rydder opp i forholdene og etablerer arbeidet på nytt med tiltak og ordninger som bidrar til at noe slikt ikke kan skje igjen, sier generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll.

Grundig gjennomgang
Den pågående gjennomgangen er ikke avsluttet, og det er derfor for tidlig å si noe om hvor store summer som er misligholdt, men det er bekreftet avvik som vil få konsekvenser for enkelte lokalt ansatte i CHRISC. Det som er avdekket, dreier seg om mislighold av midler til CHRISC-prosjekter som er tildelt KRIK fra Norad gjennom paraplyorganisasjonen Digni, men det dreier seg også om KRIKs egne innsamlede midler.

Det internasjonale revisjonsselskapet BDO er engasjert av Digni i arbeidet med å klarlegge de faktiske forhold.

Norad er varslet om saken. All støtte til arbeidet i Øst-Afrika er stanset inntil saken er avklart og arbeidet er restrukturert.

Ny plattform for KRIKs internasjonale arbeid
Flere tusen ungdommer i Kenya, Tanzania og Uganda deltar jevnlig på idrettsaktivitet, ledertrening, kristen opplæring og ulike kurs.

- Det internasjonale arbeidet er viktig for KRIK og for vår selvforståelse og vi har et sterkt ønske om å videreføre vårt arbeid blant unge i Øst-Afrika. På bakgrunn av de erfaringer som nå er gjort, er det allerede satt i gang et arbeid med å utforme en ny plattform for det internasjonale arbeidet i KRIK. Vi skal snu dette til noe positivt for arbeidet. Vi er glade for at en del av prosjektene fremdeles er i drift og at frivillige fortsatt stiller opp. KRIK trenger tillit og hjelp fra våre støttespillere og givere for å få dette viktige arbeidet opp på fote igjen, sier Ekroll.

Om KRIK
KRIK er en kristen idrettsbevegelse, primært for ungdom, med 15 000 medlemmer i Norge. KRIKs visjon er å dele idrettsglede, trosglede og livsglede. KRIK vil bevare, inspirere og vinne unge til kristent liv både i idrettslag og menighet.

Om CHRISC
Christian Sports Contact (CHRISC) er en kristen idrettsbevegelse for ungdom i Tanzania, Uganda og Kenya som støttes av KRIK.

Om Digni
Digni er en paraplyorganisasjon for 20 norske medlemsorganisasjoner og kirkesamfunn. Alle medlemsorganisasjonene har et kristent verdigrunnlag. Digni ble etablert i 1983. Digni støtter ca 100 prosjekter i 37 land. Digni forvalter en flerårig avtale med Norad på vegne av medlemmene.

Kontakt
Spørsmål rettes til generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll, mobil 977 24 771 eller e-post erling@krik.no.

 
22. jun til 26. jun
En konfleir fra øverste hylle!
 
22. jun til 29. jun
Helse for livet!
 
26. jun til 30. jun
En pangstart på sommeren!
 
3. jul til 8. jul
KRIK-ferie for hele familien
 
3. jul til 8. jul
Friluftsfestival for familier
 
4. jul til 8. jul
Familieferie i Gvarv i Telemark
 
6. jul til 29. jul
En sommerferie til å vokse på!
 
11. jul til 15. jul
KRIK-leir for hele familien
 
18. jul til 22. jul
Drømmesommer på Drottningborg
 
26. jul til 29. jul
NY leir i 2018!
 
31. jul til 5. aug
Fjellsportcamp i vakre omgivelser
 
7. aug til 12. aug
Den beste avslutningen på ferien!
 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg