Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KRIK restrukturerer sitt internasjonale arbeid etter avdekket mislighold

Undersøkelser viser svikt i økonomiske rutiner hos noen av KRIKs partnere i Øst-Afrika.

Anne Kristine Robsahm Berg
ak@krik.no

Publisert 02.06.2017 15:09
KRIK restrukturerer sitt internasjonale arbeid etter avdekket mislighold.

Kristen idrettskontakt, KRIK, har siden 1993 drevet et kristent idrettsarbeid blant ungdom i Øst-Afrika. De senere år har KRIK støttet organisasjonens selvstendige partnere i CHRISC (Christian Sports Contact) i Tanzania, Uganda og Kenya. Det ble mot slutten av fjoråret satt i gang undersøkelser som avdekket økonomisk mislighold hos noen av KRIKs partnere i Øst-Afrika. Det dreier seg om mangelfulle økonomiske rutiner, men trolig også om bevisste underslag. Det pågår fortsatt grundige undersøkelser for å få full oversikt over omfanget i saken og rydde opp i situasjonen. Det er allerede klart at KRIK vil restrukturere sitt internasjonale arbeid i Øst-Afrika på bakgrunn av saken.

- KRIK ser meget alvorlig på denne situasjonen og sammen med paraplyorganisasjonen Digni gjør vi alt vi kan for å gjennomgå de økonomiske rutinene og disposisjonene hos våre partnere i de tre landene. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og mislighold og det er derfor viktig at vi både får klarhet i hva som har skjedd, rydder opp i forholdene og etablerer arbeidet på nytt med tiltak og ordninger som bidrar til at noe slikt ikke kan skje igjen, sier generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll.

Grundig gjennomgang
Den pågående gjennomgangen er ikke avsluttet, og det er derfor for tidlig å si noe om hvor store summer som er misligholdt, men det er bekreftet avvik som vil få konsekvenser for enkelte lokalt ansatte i CHRISC. Det som er avdekket, dreier seg om mislighold av midler til CHRISC-prosjekter som er tildelt KRIK fra Norad gjennom paraplyorganisasjonen Digni, men det dreier seg også om KRIKs egne innsamlede midler.

Det internasjonale revisjonsselskapet BDO er engasjert av Digni i arbeidet med å klarlegge de faktiske forhold.

Norad er varslet om saken. All støtte til arbeidet i Øst-Afrika er stanset inntil saken er avklart og arbeidet er restrukturert.

Ny plattform for KRIKs internasjonale arbeid
Flere tusen ungdommer i Kenya, Tanzania og Uganda deltar jevnlig på idrettsaktivitet, ledertrening, kristen opplæring og ulike kurs.

- Det internasjonale arbeidet er viktig for KRIK og for vår selvforståelse og vi har et sterkt ønske om å videreføre vårt arbeid blant unge i Øst-Afrika. På bakgrunn av de erfaringer som nå er gjort, er det allerede satt i gang et arbeid med å utforme en ny plattform for det internasjonale arbeidet i KRIK. Vi skal snu dette til noe positivt for arbeidet. Vi er glade for at en del av prosjektene fremdeles er i drift og at frivillige fortsatt stiller opp. KRIK trenger tillit og hjelp fra våre støttespillere og givere for å få dette viktige arbeidet opp på fote igjen, sier Ekroll.

Om KRIK
KRIK er en kristen idrettsbevegelse, primært for ungdom, med 15 000 medlemmer i Norge. KRIKs visjon er å dele idrettsglede, trosglede og livsglede. KRIK vil bevare, inspirere og vinne unge til kristent liv både i idrettslag og menighet.

Om CHRISC
Christian Sports Contact (CHRISC) er en kristen idrettsbevegelse for ungdom i Tanzania, Uganda og Kenya som støttes av KRIK.

Om Digni
Digni er en paraplyorganisasjon for 20 norske medlemsorganisasjoner og kirkesamfunn. Alle medlemsorganisasjonene har et kristent verdigrunnlag. Digni ble etablert i 1983. Digni støtter ca 100 prosjekter i 37 land. Digni forvalter en flerårig avtale med Norad på vegne av medlemmene.

Kontakt
Spørsmål rettes til generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll, mobil 977 24 771 eller e-post erling@krik.no.

 
10. sept til 18. nov
En høst som kan forandre livet!
 
20. okt til 22. okt
 
28. okt til 28. okt
Sammen om å gi!
 
3. nov til 5. nov
Hvordan føre en samtale?
 
10. nov til 12. nov
Bli med på leir med KRIK Fotball!
 
24. nov til 26. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
7. des til 10. des
Koble av og koble på!
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
2. jan til 1. jun
Gi det videre!
 
5. jan til 8. jan
Ski- og skredkurs i Hemsedal
 
8. jan til 13. jan
Misjon som inspirerer til misjon
 
8. jan til 12. jan
Fjellkurs for kirkelig ansatte
 
19. jan til 21. jan
Oppfølging kurs 1
 
25. jan til 28. jan
Vinterglede i Hemsedal!
 
1. feb til 4. feb
Ski- og skredkurs i Hemsedal
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2017
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg