Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Her er valgkomiteens forslag til nytt sentralt KRIK-styre

Frist for å sende inn benkeforslag er lørdag 9. september.

Anne Kristine Robsahm Berg
ak@krik.no

Publisert 28.08.2017 10:29
Lørdag 23. september avholdes KRIKs generalforsamling  (KRIK GF+) i Oslo. Under følger valgkomiteens forslag til innstilling av nytt sentralt KRIK-styre.

Valgkomiteen for GF17 har bestått av Erlend Førre, Emil Hagen-Kristiansen og Cecilie Lund Vestergaard (leder).

Valgkomiteen startet prosessen med å gå bredt ut i KRIK og be om forslag til kandidater til styret. Det har vært mulig for hele KRIK å komme med forslag til kandidater, også å foreslå seg selv.

Ut i fra de som ble foreslått og stilte seg til disposisjon har valgkomiteen satt sammen et forslag til et helhetlig styre. Foreslåtte styrekandidater vil utfylle hverandre, og tar hensyn til ulike aspekter som geografi, kjennskap til CHRISC, lokallag, leir, økonomi, organisasjonskunnskap, ledelse og kontinuitet.

Styrende for sammensetningen har også vært KRIKs lover, samt Fordelingsutvalgets kriterier for bonuspoeng:
 • Minimum 40 % av hvert kjønn i styret.
 • Mer enn 50 % medlemmer i styret under 27 år per 31. desember i grunnlagsåret.
En viktig del av arbeidet i år har vært å finne ny styreleder. Komiteen har i den anledning måtte vurdere hvilken form for kompetanse som er viktigst - da kompetanse er summen av mange forskjellige egenskaper.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er:
 • Erlend Haus (styreleder - 2 år)
 • Emil André Erstad (styremedlem - 2 år)
 • Ane Bjor Aasbø (styremedlem - 2 år)
 • Ida Marie Weltzien (styremedlem - 2 år)

 • Heidi Sundvoll (varamedlem - 1 år)
 • Ole Martian Audunsønn Haga (varamedlem - 1 år)

Les mer om de som stiller til valg her.


I tillegg sitter følgende personer ikke på valg:
 • Ingrid Støyten (1 år igjen. Valgt for 2 år i 2016)
 • Johan Nordgaard Hermstad (1 år igjen. Valgt for 2 år i 2016)
 • Jon Kristian Skaaland (1 år igjen. Valgt for 2 år i 2016)

Ønsker du å sende inn benkeforslag?
Benkeforslag sendes til generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll (erling@krik.no) innen lørdag 9. september.

 
10. sept til 18. nov
En høst som kan forandre livet!
 
11. okt til 15. okt
Gode familiedager i høstfjellet
 
20. okt til 22. okt
 
28. okt til 28. okt
Sammen om å gi!
 
3. nov til 5. nov
Hvordan føre en samtale?
 
10. nov til 12. nov
Bli med på leir med KRIK Fotball!
 
24. nov til 26. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
8. jan til 12. jan
Datoen for KRIK PULS 2018 er klar
 
19. jan til 21. jan
Oppfølging kurs 1
 
22. jun til 26. jun
En konfleir fra øverste hylle!
 
26. jun til 30. jun
En pangstart på sommeren!
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2017
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg