Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KRIK restrukturerer sitt internasjonale arbeid etter avdekket mislighold

Undersøkelser viser svikt i de økonomiske rutinene hos KRIKs partnere i Øst-Afrika.

Anne Kristine Robsahm Berg
ak@krik.no

Publisert 23.03.2018 14:04
KRIK restrukturerer sitt internasjonale arbeid etter avdekket mislighold.

Kristen Idrettskontakt, KRIK, har siden 1993 drevet et kristent idrettsarbeid blant ungdom i Øst-Afrika. De senere år har KRIK støttet de tre selvstendige CHRISC-partnerne i Tanzania, Uganda og Kenya.

Høsten 2016 ble det satt i gang undersøkelser som avdekket økonomisk mislighold hos KRIKs partnere i Øst-Afrika. Det dreier seg om mangelfulle økonomiske rutiner, men også om bevisste underslag. Grundige undersøkelser er foretatt i alle CHRISC-organisasjonene for å få full oversikt over omfanget i saken og rydde opp i saken. Det er allerede klart at KRIK vil restrukturere sitt internasjonale arbeid i Øst-Afrika på bakgrunn av saken.

- KRIK ser meget alvorlig på denne situasjonen og sammen med paraplyorganisasjonen Digni gjør vi alt vi kan for å gjennomgå de økonomiske rutinene og disposisjonene hos våre partnere i de tre landene. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og mislighold og det er derfor viktig at vi både får klarhet i hva som har skjedd, rydder opp i forholdene og etablerer arbeidet på nytt med tiltak og ordninger som bidrar til at noe slikt ikke kan skje igjen, sier generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll.

Grundig gjennomgang
Gjennomgangen i alle land nærmer seg avsluttet, og de allerede bekreftede avvikene har fått konsekvenser for enkelte lokalt ansatte i de ulike CHRISC-organisasjonene. Det som er avdekket, dreier seg om mislighold av midler til CHRISC-prosjekter som er tildelt KRIK fra Norad gjennom paraplyorganisasjonen Digni, men det dreier seg også om KRIKs egne innsamlede midler.

Revisjonsselskapene BDO, ProAct International og PwC er alle engasjerte av Digni i arbeidet med å kartlegge de faktiske forhold.

Norad er varslet om saken. All støtte til arbeidet i Øst-Afrika er stanset inntil saken er avklart og arbeidet er restrukturert.

Ny plattform for KRIKs internasjonale arbeid
I regi av CHRISC deltar ungdommer i Kenya, Tanzania og Uganda jevnlig på idrettsaktivitet, ledertrening, kristen opplæring og ulike kurs.

- Det er viktig for KRIKs selvforståelse å ha et internasjonalt engasjement, og vi er godt i gang med utformingen av en ny plattform for dette arbeidet. Vi skal snu dette til noe positivt for arbeidet. Vi er glade for at en del av prosjektene fremdeles er i drift og at frivillige fortsatt stiller opp. KRIK trenger tillit og hjelp fra våre støttespillere og givere for å få dette viktige arbeidet opp på fote igjen, sier Ekroll.

Om KRIK
KRIK er en kristen idrettsbevegelse, primært for ungdom, med 15 000 medlemmer i Norge. KRIKs visjon er å dele idrettsglede, trosglede og livsglede. KRIK vil bevare, inspirere og vinne unge til kristent liv både i idrettslag og menighet.

Om CHRISC
Christian Sports Contact (CHRISC) er en kristen idrettsbevegelse for ungdom i Tanzania, Uganda og Kenya som støttes av KRIK.

Om Digni
Digni er en paraplyorganisasjon for 20 norske medlemsorganisasjoner og kirkesamfunn. Alle medlemsorganisasjonene har et kristent verdigrunnlag. Digni ble etablert i 1983. Digni støtter ca 100 prosjekter i 37 land. Digni forvalter en flerårig avtale med Norad på vegne av medlemmene.

Kontakt
Spørsmål rettes til generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll, mobil 977 24 771 eller e-post erling@krik.no.

 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
7. sept til 9. sept
Kanskje årets viktigste KRIK-dag!
 
9. sept til 17. nov
En høst som kan forandre livet!
 
23. nov til 25. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
6. des til 9. des
Koble av og koble på!
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
7. jan til 11. jan
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg