Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Ledig prosjektstilling som distriktsmedarbeider i Sørfylket Rogaland

20 % stilling. Søknadsfrist: 15. mai.

Anne Kristine Robsahm Berg
ak@krik.no

Publisert 24.04.2018 14:54
Kristen Idrettskontakt er en ungdomsorganisasjon som ble startet i 1981. KRIKs visjon er å skape idrettsglede, trosglede og livsglede. Vi ønsker å være et kontaktledd mellom menighet og idrett. I dag har KRIK ca 15 000 medlemmer og over 350 lokallag rundt om i landet. KRIK har også et internasjonalt arbeid i Øst-Afrika.
_____________________________________________________________

Ledig prosjektstilling som Distriktsmedarbeider i Sørfylket Rogaland - 20 % stilling


Hovedarbeidsoppgavene vil blant annet være:
 • Oppstart og oppfølging av lokallag
 • Samarbeide med KRIK-styret i Rogaland
 • Samarbeide med KRIK-sentralt, allerede eksisterende distriktsmedarbeider i Rogaland og landsdekkende distriktsmedarbeidere.
 • Promotere KRIKs nasjonale leirer i fylket
 • Promotere og representere KRIK på ulike arrangementer i fylket
Andre viktig arbeidsoppgaver vil være:
 • Inspirere til frivillig arbeid for Guds rikes vekst i Rogaland
 • Legge til rette for oppstart av besøks- og ressursteam, samt oppfølging av disse
 • Undersøke ulike støtteordninger i fylket/kommunene
 • Ledertrening for lokallagsledere
 • Delta som distriktsmedarbeider(DM) på KRIK-leir, med ansvar for lokallagsfokus.
Vi er på jakt etter søkere som har:
 • KRIK-identitet
 • Ledererfaring
 • God kjennskap til KRIK og KRIK-miljøet
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Positiv innstilling og motivasjon for å skape et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å engasjere og motivere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til kreativitet og strukturert arbeid
 • Bor i Stavanger, eller i nærheten av Stavanger omegn(Sørfylke Rogaland).
Ansettelsesforhold:
 • Lønn etter KRIKs lønnsregulativ
 • 2-årig prosjektstilling

Søknadsfrist: 15.05.2018
Ønsket tiltredelse: 01.08.2018

Søknad med CV sendes til maren@krik.no
Spørsmål kan rettes til 93627942 eller maren@krik.no

 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
7. sept til 9. sept
Kanskje årets viktigste KRIK-dag!
 
9. sept til 17. nov
En høst som kan forandre livet!
 
23. nov til 25. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
6. des til 9. des
Koble av og koble på!
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
7. jan til 11. jan
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg