Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Drift av lokallag

På denne siden finner du nyttig og viktig informasjon om det å drive og drifte et lokallag.

Medlemskap
Et medlemskap (kr 100,- i året) er med å støtte opp om KRIK-arbeidet både lokalt og sentralt. Som KRIK-medlem får du flere gunstige medlemsfordeler. I tillegg kan et medlemskap føre til et stabilt fremmøte i lokallaget. I linken under får du som lokallagsleder en oversiktlig innføring i medlemsfordeler, registrering av nye medlemmer i ditt lokallag + administrering av medlemmer på krik.no/minside.

Trykk her for mer informasjon om medlemskap.
Trykk her for medlemskjema.

Årsrapport
Hvert år må lokallaget levere årsrapport. Dette er den enkleste årsrapporten i historien. Den tar kun 1,5 min å fylle ut på KRIK - Min Side. Selv om rapporten er enkel, er den viktig for både lokallaget og KRIK som organisasjon. Ved å levere årsrapport blir lokallaget godkjent og har mulighet til å søke frifondsstøtte. NB: Frist 1. februar.

Trykk her for enkel instruks for levering av årsrapport.
Det er også mulig å levere årsrapporten i papirform.

Søknader og økonomi
Frifond: Nyoppstartede lokallag har muligheten til å søke om oppstartsstøtte på kr 8000,-. Alle godkjente lokallag kan også søke om driftsmidler. Da bestemmes summen blant annet av hvor mange medlemmer det er i lokallaget. NB: Frist for driftssøknad er 1. november. Lokallaget kan også søke KRIK om prosjektstøtte. Hvis lokallaget for eksempel skal ha et arrangement eller aktivitet utover vanlig drift, eller ønsker å dra på leir sammen kan dere søke om å få dekket noen av utgiftene.
Trykk her for å se Retningslinjer for forvaltning av Frifond i KRIK.

K-stud:
Det er også mulig å søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper o.l. K-studs visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Det gjør de ved å fordele statsstøtte, tilby godkjente studieplaner for fri bruk, gi pedagogisk veiledning og å arrangere kurs for lokale ressurspersoner. Alle menigheter og organisasjoner som er tilsluttet K-studs nesten 70 medlemmer og samarbeidspartnere kan søke om tilskudd til alle typer organisert opplæring. K-stud er et offentlig godkjent studieforbund med kristne trossamfunn, organisasjoner og institusjoner som medlemmer.

Les mer på K-studs egne nettsider og benytt gjerne den elektroniske søknadsportalen MineKurs til å søke om tilskudd. Husk å søke om godkjennelse på forhånd hvis dere bruker egne studieplaner - eller annet materiell som ikke er godkjent tidligere.

Trykk her for mer informasjon om søknader og økonomi i lokallaget.

Lokallagshefte og idébank
KRIK har utarbeidet et eget lokallagshefte med informasjon og inspirasjon til lokallagsarbeid. Lokallagsheftet inneholder tips til leker og aktiviteter, forslag til andakter og informasjon om KRIK generelt. Trykk her for å bla i lokallagsheftet.
Flere leker og ideer til aktiviteter finner du i vår idébank.

Forsikring
KRIKs sentrale forsikring dekker ikke lokallagsaktivitet. Hvis noe skulle skje, har derfor lokallaget, som arrangør av aktiviteter, ansvar om lederne kan sies å ha gjort noe klanderverdig (uaktsomt, eller tatt en avgjørelse som de kan klandres for). KNIF Trygghet, samme selskap som vi bruker, tilbyr også ansvarsforsikring/arrangøransvarsforsikring for lokallag. Om dere lurer på noe med forsikring, er det bare å sende en mail til lokallag@krik.no.
Trykk her for mer informasjon om KRIKs ulykkesforsikring.

Vedtekter
Alle lokallag i KRIK skal tilslutte seg KRIKs vedtekter for lokallag. KRIKs vedtekter for lokallag finner du her.
 
10. sept til 18. nov
En høst som kan forandre livet!
 
11. okt til 15. okt
Gode familiedager i høstfjellet
 
20. okt til 22. okt
 
28. okt til 28. okt
Sammen om å gi!
 
3. nov til 5. nov
Hvordan føre en samtale?
 
10. nov til 12. nov
Bli med på leir med KRIK Fotball!
 
24. nov til 26. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
8. jan til 12. jan
Datoen for KRIK PULS 2018 er klar
 
19. jan til 21. jan
Oppfølging kurs 1
 
22. jun til 26. jun
En konfleir fra øverste hylle!
 
26. jun til 30. jun
En pangstart på sommeren!
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2017
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg