Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Familiemedlemskap

  • Er for deg som har barn. (Familiemedlemskap kan ikke tegnes av og mellom søsken. En forelder må betale medlemskapet)
  • Du kan ha ektefelle og hjemmeboende barn (inntil året de fyller18 år) tilknyttet familiemedlemskapet, men ikke melde inn barn etter at de har fylt 15 år.
  • Koster kr 250,- for de fem første familiemedlemmene. Fra og med medlem nr. 6 må du betale kr 50,- ekstra pr person.
  • Når du betaler familiemedlemskap gjelder medlemskapet kun ut året (i motsetning til enkeltmedlemskap som blir gjeldende også for påfølgende år dersom man er nytt medlem og betaler etter 1. juli).


Hvordan får jeg familiemedlemskap?

ENTEN:

ELLER:

  • Benytt skjemaet under. Du vil få tilsendt giro i posten for innbetaling av medlemskontigenten.


Betalende medlem

Navn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Født (dd.mm.åååå):
Mobilnummer:
E-post:
Lokallag:


Øvrige (familie)medlemmer:

Navn:
Født (dd.mm.åååå):
Mobilnummer:
E-post:
Navn:
Født (dd.mm.åååå):
Mobilnummer:
E-post:
Navn:
Født (dd.mm.åååå):
Mobilnummer:
E-post:
Navn:
Født (dd.mm.åååå):
Mobilnummer:
E-post:
Navn:
Født (dd.mm.åååå):
Mobilnummer:
E-post:
Navn:
Født (dd.mm.åååå):
Mobilnummer:
E-post:

Skriv inn bokstavene i feltet:

 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
7. sept til 9. sept
Kanskje årets viktigste KRIK-dag!
 
9. sept til 17. nov
En høst som kan forandre livet!
 
23. nov til 25. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
6. des til 9. des
Koble av og koble på!
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
7. jan til 11. jan
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg