Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Om KRIK


HVA ER KRIK?
Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en medlemsorganisasjon og kontaktbevegelse for idretts- og sportsengasjerte som ble startet i 1981 etter initiativ fra presten Kjell Markset. KRIKs formål er å «bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet».

KRIKs visjon er å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.

KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.
KRIK ønsker å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at idrettsutøvere på alle nivåer får et tilbud om et kristent fellesskap. KRIK ønsker gjennom sitt arbeid å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag, og arbeider på tvers av landegrenser, idrettsgrener, idrettsklubber, kirkegrenser, prestasjonsnivå og alder. Gjennom dette ønsker KRIK å hjelpe kristen ungdom til å være kristne i sitt idrettslag, motivere idrettsfolk til å delta aktivt i kirke og menighet, og bevare mennesker i troen på Jesus Kristus.

KRIK har pr i dag drøyt 15 000 medlemmer (2016), og er tilknyttet landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Hovedmålgruppen er ungdom i aldersgruppen 13-25 år. Samtidig har KRIK et sterkt økende familiearbeid. KRIK har i dag ca 350 aktive lokallag. I tillegg arrangerer KRIK ulike leirer, arrangementer og kurs for aldersgruppen 13-30 år. I løpet av et år har KRIK over 7000 deltakere og ledere på leir.

KRIK har i dag hele 16 heltidsansatte samt flere deltidsansatte ute i distriktene. Hovedkontoret er lokalisert på Ullevaal stadion i Oslo. Administrasjonen står for den daglige driften av organisasjonen, men skal legge til rette for frivillighet og høy frivillig aktivitet i organisasjonen.

Utover arbeidet i Norge har KRIK etablert seg i Sverige med 4700 medlemmer. I november 2016 ble  KRIK Danmark offisielt stiftet, og 6. mai 2017 ble også KRIK Finland en realitet. Samtidig er søsterorganisasjonen CHRISC (Christian Sports Contact) godt etablert i Uganda, Kenya og Tanzania med til sammen 20 000 aktive ungdommer i aldersgruppen 10-30 år.


LOVER OG REGLER


 
6. jul til 29. jul
En sommerferie til å vokse på!
 
18. jul til 22. jul
Drømmesommer på Drottningborg
 
26. jul til 29. jul
NY leir i 2018!
 
31. jul til 5. aug
Fjellsportcamp i vakre omgivelser
 
7. aug til 12. aug
Den beste avslutningen på ferien!
 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
7. sept til 9. sept
Kanskje årets viktigste KRIK-dag!
 
9. sept til 17. nov
En høst som kan forandre livet!
 
7. jan til 11. jan
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg