Andakt: Å tro med hjertet


Gud kan innimellom virke både fjern og uhåndgripelig for oss. Denne andakten handler om noen enkle grep som kan gjøre at vi føler oss litt nærmere Ham.

Å TRO MED HJERTET

Paulus’ brev til romerne 10, 9-10:
«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre,
og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde,
da skal du bli frelst.»

Bibelen er full av tekster om at vi må tro med hjertet vårt. Paulus skriver her om at det er ved å tro med hjertet vi blir frelst, og det står flere steder at Gud tar bolig i hjertene våre.

Men, de gangene vi føler at livet er trøblete, at troen er trøblete eller begge deler, så er det lett å lete etter Gud et eller annet sted i atmosfæren rundt oss. Vi lukker gjerne øynene og ber en bønn til noe stort og allmektig som vi egentlig ikke klarer å tenke oss hvordan ser ut i verken form eller innhold.

Trenger vi egentlig å gjøre denne prosessen så komplisert? Gud har lovet at han tar bolig i oss – i hjertene våre. Alle vi vet hvor vi har hjertet i kroppen vår, og de fleste husker til og med fra undervisning på skolen hvordan et hjerte ser ut. Derfor, når Gud føles fjern eller alt for stor for oss, tenk på at Gud sier at han bor i oss. Når vi ber, lukk øynene og tenk at vi ber til hjertet vårt – til den Gud som bor i hjertene våre.

UTFORDRING

Har du eksempler fra din egen hverdag der du har følt deg fjern fra Gud? Hva annet enn å tenke på at Gud bor i oss kan være til hjelp da?

BØNN

Kjære Jesus. Takk for at du har tatt bolig i oss! Hjelp oss til å kjenne at du bor i hjertene våre og til å leve tett på deg i hverdagen.

TIL EN EVENTUELL GRUPPESAMTALE

Paulus skriver at vi skal bekjenne med vår munn at Jesus er Herre, men at troen må komme fra hjertet. Hva er forskjellen på de to tingene? Hva betyr det at Gud bor i oss?