Andaktstips: Gud – fjern eller nær?


GUD – FJERN ELLER NÆR?

Om Gud føles fjern. Er det han som har fjernet seg, eller er det jeg? –etter Karsten Isachsen

Du kan ha opplevd at Gud er nær, at han føltes/kjentes nær. Og du kan ha opplevd, kanskje til og med stå i det motsatte. Mange kristne før og nå har opplevd at Gud føles fjer – og det er til og med beskrevet i Bibelen! Kjenner du igjen dette? Har du egne personlige erfaringer/opplevelser omkring Gud som nær og el fjern? Det kan være fint med begge deler, og kanskje kan du koble det til opplevelser med bønn, bibellesing el samtaler med andre kristne om tro og liv?

Både i Jobs bok og i Salmene finner vi mange eksempler på at mennesker som jo ønsket å leve nær Gud, opplevde det som kjentes ut som ”Gudsfravær”. Du og jeg er ikke de første som kanskje har kjent på dette. Til og med Jesus opplevde det.

Vi nærmer oss påske. Vi skal feire Han som døde, og stod opp for oss. Gud kom inn i historien og ble menneske, en av oss. Her snakker vi ekstremt og helt konkret fysisk nærvær i verden. Men også Jesus, Guds egen sønn, kunne kjenne på en opplevelse av Gudsfravær. Et eksempel er da han henger på korset og roper ut: «Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27:46, og Mark 15:34 – en henvisning til Salme 22).

C. S. Lewis sa det slik om Jesu situasjon: «At Gud er ‘skjult’ oppleves nok mest smertefullt av dem som står han nærmest, og derfor vil Gud selv, i et menneskes skikkelse, føle seg mer forlatt enn noen annen».

Påskens evangelium er til slutt at vi, på grunn av Jesus, har mulighet til å være sammen med og nær Gud, både nå og i livet etter døden. Intet mindre! Selv om det ikke alltid føles sånn.
Kan hende man kan erfare trygghet i noe sånt som dette: Gud er nær, ikke for at det alltid kjennes slik, men fordi han har sagt det» Han er ikke avhengig av at vi kjenner mer eller mindre nærhet. Han er nær, vil være nær, og vil høre, på dine ord, dine sukk, din stille gråt eller når du tom for ord.

Bibelen sier for eksempel dette om Guds nærvær, selv om det ikke alltid er mulig å kjenne:
«og se: Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende» (Matt 28)
«Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk!» (Jos. 1:5-6).

En utfordring:
Det sies at det er 365 løfter fra Gud i Bibelen, ett for hver dag. Jeg har ikke talt dem, men kanskje du kan se hvor mange du finner? Ta med et til neste KRIK-trening, da!

Til en eventuell gruppesamtale:
Når kan du kjenne at Gud er nær, og hva kan vi gjøre når han ikke kjennes nær?

Til bønn:
Takke for at han er nær, at han har sagt det i sitt ord, be om å få hvile i Guds nærvær her og nå. Kanskje kan dere bare sitte litt sammen i stillhet?

TIPS OG RESSURSER:
  • Hør noen av de første episodene av podcasten «Hva føler du nå?». Både Rune Bratseth, Jan Erik Larssen og Lisa Børud snakker en del om dette med Guds nærvær, på forskjellige måter.
  • Sjekk de andre andaktstipsene i ressursbanken vår!