Andaktstips: Den lamme mannen


EVANGELIET ETTER MARKUS 2: 1-12

Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»

Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?». Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din og gå’? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!». Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»

DEN LAMME MANNEN

I denne fortellingen leser vi om fire menn som hadde en venn som ikke var i stand til å gå eller bevege kroppen sin som er vanlig. Disse fire mennene blir dypt berørt ved å se den lamme som var i nød, de responderer i kjærlighet og omsorg for den hjelpeløse vennen sin. De kunne valgt å holde seg unna hele situasjonen, ikke bry seg, være egosentriske, fortsette dagen sin som normalt og bare la det gå videre. Hva tror du gikk gjennom tankene deres? Hva fikk dem til å gjøre det de gjorde? Hva hadde du gjort om det var deg, om det var? Hvor mange ganger går vi forbi nød, behov og trengsler uten å gjøre noe, uten å la det påvirke oss? Hva ville Jesus gjort?

Når den lamme mannen møter Jesus, sier han til ham, Mark 2:5 “Sønn, syndene dine er tilgitt”. Hvorfor tror du Jesus sier nettopp dette? Hva er det han vil si og få frem her? Til og med de skriftlærde på den tiden forstod ikke hvorfor Jesus sa dette til den lamme mannen, de ble sinte og begynte å anklage Jesus for det han sa. Etter dette sier Jesus, Mark 2:10-11 “Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder” – og nå vender han seg til den lamme – “Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!”. Hva er budskapet som Jesus vil få frem gjennom ordene han sier? Hva er det han vil formidle til den lamme mannen og til alle de menneskene rundt ham?

Hvordan er denne teksten relevant i dag? Hvordan kan vi sammenligne denne historien i våre egne liv? Hva sier Gud til deg gjennom historien om den lamme mannen? Kan du kjenne deg igjen?

AVSLUTNING OG UTFORDRING

Vi mennesker har lett for å søke Guds hender, før vi søker Guds ansikt. Kjenner du dette igjen i ditt eget liv? Jesus ser etter hjertet ditt. Matteus 6:33 “Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg”.

Hva kan vi som KRIK lokallag gjøre for hverandre og andre medmennesker, slik som disse fire mennene gjorde for den lamme vennen sin? Hva setter spor i deg etter å ha lest denne teksten? Hvordan kan vi som fellesskap sammen søke Guds ansikt?