Bokstavkunsten

UTSTYR: Ribbevegg (eller noe annet høyt å stå på) TILBAKE

Bryting

UTSTYR: Utgangsstillingen er å stå én og én på kne mot hverandre. Målet er å få motstander ut av balanse og at denne faller på rygg. Her kan man også kjøre «turnering» ved at vinnere møter vinnere og at det hele ender i en finale! TILBAKE

Salt og pepper-sisten

UTSTYR: Utgangspunktet er vanlig sisten/tikken, men deltakerne er frie så lenge de løfter én av de andre deltakerne opp fra bakken. I tillegg får man ekstraliv om man klarer å bære vedkommende til en avtalt base/matte e.l. Ekstralivet markeres ved å ta på seg en vest. Personen som blir båret til basen går ut. Han kan derimot bli tatt/gitt sisten ...

Toget går

UTSTYR: Deltakerne tegner hver sin ring med noen meters mellomrom (OBS: det skal være én ring mindre enn antall deltakere). Hver ring får navn etter en norsk jernbanestasjon. Stasjonsmesteren (som ikke har ring) roper f.eks: «Toget går fra Bergen til Voss!». De som står i disse to ringene må nå bytte plass mens stasjonsmesteren prøver å fange én av dem. ...