Hund og hare

UTSTYR: En eller to hunder skal fange harene. Det er ikke lov å berøre gulvet, men kun løpe på matter, apparater, i tau, benker, ribbevegger etc. Hvis noen berører gulvet, er personen ute og må sette seg. Berører hunden gulvet, frigjøres en hare. Leken varer helt til hunden(e) har tatt alle harene. TILBAKE

KRIK-ball

UTSTYR: KRIK-ball er en variant av dansk stikkball der man må sparke kanonballen på hverandre i stedet for å kaste. Ballen må treffe de andre før den treffer bakken, veggen e.l. Hodet er ikke fritt. Det er lov å skyte så hardt som samvittigheten tillater. Når man blir skutt må man stå inntil veggen til den personen som tok deg ...

Ultimate-ertepose

UTSTYR: Ultimate ertepose kan se ut som ut som håndball da man både skal angripe og forsvare et mål. I dette tilfellet er erteposen håndballen og kjegler er måla. Først deler man inn i to lag. Det eneste utstyret man trenger er en ertepose og to mål. Målet er en person som står med en pyramide-formet kjegle. Hvert lag sender ...

Kjegleforsvar

UTSTYR: Alle deltagerne har hver sin kjegle som de skal forsvare. En ball sparkes rundt og det er om å gjøre å treffe de andre sin kjegle, samt å unngå at ens egen blir truffet. En kan gå med ballen, men kjeglen kan ikke flyttes. De som ”mister” sin kjegle, setter denne vekk og kan fritt fortsette å treffe de ...

Matteball

UTSTYR: ORGANISERING: 2 lag med 4-5 spillere på hvert lag. Hvert lag har en målmann som står på en matte som kun målmannen kan bevege seg på. Et lag får mål ved å kaste ballen til sin målmann. Det er her viktig å dekke opp motstanderenes målmann. TILBAKE

Finsk softball

UTSTYR: ORGANISERING: Minst 5-10 på hvert lag Passer best utendørs Utgangspunktet er vanlig slåball/dødball. Forskjellen er at når ballen fanges etter slag, skal utelaget samle seg i en rekke og sende ballen mellom alles bein bakover til siste person, som da kan ta ballen og stikke de som løper mot baser/frisoner. Ved pol (direkte mottak) kan det stikkes direkte. Innelaget ...

Dødball

UTSTYR: ORGANISERING: Et innelag og et utelag En «målvokter» fra utelaget kaster opp ballen for «slåeren» på innelaget. Etter å ha slått ballen, løper slåeren til mål 1, 2, 3, 4 og 5. Dette er sirkler som ligger i en bue fra inneområdet, gjennom uteområdet og tilbake. Slåeren kan gjøre dette i flere etapper og stoppe i hvilke mål han ...