Avisleken


UTSTYR:

  • Én avis
  • Stoler til alle

ORGANISERING:

  • Stolene plasseres i en ring

En person stiller seg midt i ringen med en avis. En annen person reiser seg og sier navnet på en av de andre i ringen. Den som står i midten skal nå prøve å slå den nevnte personen på kneet med avisa før han eller hun sier et annet navn. Klarer personen i midten dette, er det den som ble «slått» som må inn i ringen. Personen fra ringen er fri og kan sette seg på stolen til den personen som må inn. Personen må så si et nytt navn før han/hun setter seg, ellers kan han bli tatt på nytt.