Bilder fra idretter i andakten


I vår sammenheng er det fint å bruke idrettsbilder for å speile troen vår i det vi liker å holde på med. På den måten kan vi bevisstgjøre hverandre på viktigheten av at troen er noe som følger deg i alle sammenhenger. Samtidig får man anledning til å analysere seg selv, noe som er annerledes og artig. Man får seg kanskje også en tankevekker i sin egen relasjon med Gud.

Noen eksempler:

 • Tilskuer?
 • Reserve?
 • I garderoben?
 • Klar for «action»?
 • I dusjen?
 • Mottar du pasninger?
 • Springer du alene på vingen?
 • Er du skyteskive?
 • Er du en del av et team?
 • Spiller du ego?
 • Er du skada?
 • Scorer du?