Paul Atina Omayio, Nadeen Regidor og Ingeborg Klungerbo utgjør i dag KRIK Mangfold-teamet på kontoret. Nå håper de at også DU vil engasjere deg i det viktige og meningsfulle arbeidet!
Publisert: 23.09.20

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Bli kjent med arbeidet i KRIK Mangfold!

KRIK er nå så heldige å ha tre fantastiske ansatte som har ansvar for mangfoldsarbeidet i KRIK. Bli litt bedre kjent med gjengen og arbeidet her!

DETTE ER KRIK MANGFOLD

Nadeen Regidor (18) ble ansatt som prosjektmedarbeider i høst og jobber for at flere jenter skal kunne delta på aktiviteter. I tillegg jobber hun også med å etablere nye og opprettholde eksisterende kontakter i migrantmiljøene i Oslo. Ingeborg Klungerbo (21) er ny lokallags- og integreringsettåring i KRIK, og er som en del av stillingen kontaktperson for KRIKs mange KRIK Mangfold-grupper som finnes i flere norske byer. Paul Atina Omayio (40), som er et kjent fjes for mange, og som har jobbet med mangfold og integrering i KRIK i over fire år, er prosjektleder og mentor for alt det fine og viktige arbeidet som skjer.

KRIKs integreringsarbeid startet allerede i 2016 – med flyktningkrisen, og skjebnene og historiene derfra – som motivasjon. KRIK ønsket å være med å bidra til at nye landsmenn skulle få ta del i det norske samfunnet og integreres i norsk kultur. Målet var å treffe idrettsglade barn, ungdommer og voksne som ønsket å bli med i et godt og inkluderende fellesskap i Norge. I KRIK generelt, og i KRIK Mangfold spesielt, brukes idretten som verktøy for å samle mennesker, og for å gjøre Jesus kjent – både for de som tror og de som enda ikke kjenner ham. KRIK ønsker å ha lav terskel for deltakelse gjennom idrett, lek og aktivitet, og gjennom mangfoldsarbeidet legger KRIK til rette for at immigranter kan delta på KRIKs leirer, lokallag og treninger. Målet er å gi innvandrerne en opplevelse av fellesskap og tilhørighet i og gjennom KRIK.

I lang tid har KRIK Mangfold jobbet for å bygge gode og trygge relasjoner. Sydney, som er rekruttert inn i KRIK gjennom mangfoldsarbeidet, kan fortelle at «KRIK er et imøtekommende og godt miljø å være i». For Sydney har KRIKs leirer, som EXPLORE og ARENA, vært gode steder å være, der hun har fått svar på det hun har tvilt på og samtidig fått alenetid med Gud.

DETTE ER NOE AV DET SOM SKJER!
  • I flere år har KRIK Mangfold kjørt på med suksessarrangementene «sportsfest» og «ABC skiing». Dette er aktiviteter som KRIK arrangerer for at immigranter skal få muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og den norske kulturen. Høstens sportsfest arrangeres på Sognsvann 19. september. Tid og sted for skikurset kommer!
  • Kompetansegruppene i KRIK Mangfold arrangerer hvert år ulike aktiviteter gjennom hele året, både ute og inne. Bowlingkvelder, akedager og middagstreff før lokallagstreninger er bare noe av det som skjer!
  • Hver mandag møtes en gjeng med jenter til «zumba på Zoom». Dette er en god og praktisk plattform for de som ikke har mulighet til å delta på lokallagstreninger, samtidig som det er en fin måte å møtes på nå som arbeidet har vært preget av koronapandemien.
  • 3. – 4. oktober reiser KRIK Mangfold-gjengen til Østmarkskapellet sammen med flere migrant-familier. Ønsket er å bruke naturen for å bli kjent – både med hverandre og den norske naturen.
  • Tilbudet «Svømming for jenter» vil forhåpentligvis skje i løpet av høsten.
ENGASJER DEG DU OGSÅ!

KRIK Mangfold har som mål å engasjere enda flere nyinnflyttede studenter i Oslo, Bergen og Trondheim. Her har vi kompetansegrupper som arbeider for at migrantungdommer og unge voksne skal integreres i studentmiljøet. Vår tidligere kompetansegruppe i Volda legges midlertidig ned på grunn av mangelen på ressurspersoner til å drive det. Vi arbeider nå med å starte det opp igjen. Ungdommer og studenter i eksisterende aktivitetsgrupper utfordres og oppfordres nå til å engasjere seg i KRIK Mangfold. Kanskje kan du invitere til sosiale samlingspunkter som middag, spillkveld eller søndagstur? Gjennom slike aktiviteter kan vi dele erfaringer, kulturelle opplevelser, praktisere norsk og bli enda bedre kjent. Har du et brennende hjerte eller er nysgjerrig på integrering og mangfold setter vi stor pris på at akkurat DU vil engasjere deg!

Ta kontakt med Ingeborg Klungerbo på ingeborg@krik.no eller på telefon (22 58 80 20) dersom du har spørsmål eller ønsker å engasjere deg!