Blitz-leken


ORGANISERING:

  • 2 lag

Lagene går i hvert sitt hjørne av salen. Det ene laget skal knytte seg sammen i en haug (demonstrasjon). Det andre laget skal prøve å løse opp demonstrantene. Lederen roper «klar, ferdig, gå», og tar tiden på hvor lang tid laget bruker på å løpe over salen og få løst opp «floka». Når en demonstrant har mistet kontakten med de andre er denne «ute/oppløst» og kan ikke vende tilbake og klenge seg fast igjen. Underveis og før demonstranten har mistet kontakten kan nye grep tas for å holde ut lengst mulig. Når alle er skilt fra hverandre stoppes klokken. Deretter skal lagene bytte roller. Laget som bruker kortest tid har vunnet.

OBS: Som leder må du følge ekstra godt med når det dras i armer og bein. Mang en ung og ivrig gutt har fått sine kroppsdeler bortimot revet av. Pass også på klokker, smykker etc. Folk kan også bli liggende i uheldige posisjoner. Følg godt med og grip inn i god tid før tårene kommer.