Bokstavkunsten


UTSTYR:

  • Ribbevegg (eller noe annet høyt å stå på)

ORGANISERING:

  • 2 lag à ca 10 personer

De to lagene stiller seg på hver side av salen/området. Lederen klatrer opp i ribbeveggen eller opp på noe annet høyt. Når lederen roper en bokstav, et tall eller et ord skal laget løpe over salen, legge seg ned i formasjoner og skrive det lederen sa, f.eks. «107». Begge lagene løper over salen og lager tallet 107 ved hjelp av deltakerne. Lederen, som sitter høyt oppe, avgjør hvem som er først ferdig og gir poeng. Første lag til 3-4 poeng har vunnet.