KRIK Volleyball og flyt

Linja for deg som ønsker fordypning i volleyball, wakeboard, ski og stisykling. Vi har hall og sandvolleyballbaner, unike stisyklingsnettverk rett i nærheten av skolen.

KRIK Multisport

Et år fylt av ulike idretter og aktiviteter. Her satser i på allsidighet, og går løs på mange ulike idretter med iver og engasjement. Her får du ledertrening og blir bedre kjent med kristen tro,