Basketstaffetter

UTSTYR: ORGANISERING: 2 eller flere lag (på mellom 4 og 8 personer) som sitter på gulvet bakover etter hverandre på rekke minst 10 meter fra en basketkurv. En basketball sendes bakover i rekken ved å kun bruke føttene. Siste person tar ballen med hendene og løper over banen/salen for å score mål (få ballen i kurven). Personen må holde på ...

Poengball

UTSTYR: ORGANISERING: 2 lag med 6-8 stk pr lag. Del banen i to med like mange fra hvert lag på hver side. Målet er å kaste ballen til en medspiller på den andre siden. Klarer man dette 10 ganger får laget ett poeng, og motsatt lag overtar ballen. Det er ikke lov å gå med ballen, ellers spiller man med ...

Sjøslaget

UTSTYR: ORGANISERING: 2 lag Ballene (utenom den store ballen som skiller seg ut) fordeles likt på de to lagene Den store ballen plasseres midt i salen mellom benkene. Lagene starter sjøslaget ved å kaste ballene mot den store ballen med mål om å få den over mot motstandernes benk. Deltakerne kan hente baller mellom benkene (på «sjøen») men kan kun ...

21 i basket

UTSTYR: ORGANISERING: 2 eller 4 lag 2 lag på hver kurv Lagene organiserer en rekke bakover fra endene av straffemerket. Første person har ballen. Etter startsignal skytes det mot målet og treff gir 2 poeng. Klarer du også å ta ballen før den treffer gulvet eller spretter kun en gang, oppnås ekstra skudd (lay-up). Dette gir 1 ekstra poeng. Bommer ...