Dette skjedde på landsstyremøtet i september

På styremøtet 18.09.19 drøftet og vedtok KRIKs landsstyre forslag til endringer i KRIKs vedtekter og nytt avsnitt om leir i Det ideelle fremtidsbildet. Begge deler skal legges frem for Generalforsamlingen 2. november. I tillegg vedtok landsstyret at administrasjonen skal komme tilbake til styret med et helhetlig forslag til revidert verdidokument, som ivaretar styrevedtaket som ble gjort angående spillereglene og den ...

– Vi må snakke om at livet kan være vanskelig

– Alle går gjennom ting som er smertefullt, vondt og vanskelig. Og det må vi begynne å snakke om. Det forteller Guro Fostervold Tvedten (45) med inderlig engasjement over en kaffekopp med Hans Petter Berge Hammersmark og Bjørnulf Tveit Benestad. Guro er selv aktuell med podcasten «Guro & Guru» der Guro går i terapi og snakker ut om sin egen ...

Familiehøst Geilo – Østlandet

03 - 05. okt.GeiloPÅMELDINGSøndag 3. til tirsdag 5. oktober braker det løs med KRIK familiehøst på Geilo for Østlandet igjen. Stedet er nå Geilo Hotel hvor vi skal samles i tre dager. Det blir muligheter for fjellturer, sykkelturer, rulleskiturer, basseng, og forkynnelse – alt i et stort KRIK-fellesskap. Praktisk InformasjonNÅR: Søndag 3. oktober kl. 13.00 – tirsdag 5. oktober kl. ...

Dette skjedde på landsstyremøtet i juni

På styremøtet 06.06.19 godkjente styret årsmelding for 2018, årsregnskap for 2018 og revidert budsjett for 2019. Styret hadde også en runde med egenevaluering der hvert styremedlem fikk si litt om sine opplevelser med å sitte i styret så langt. Referansegruppen deltok på saken om spilleregler for å legge frem sine anbefalinger og svarte på spørsmål før styret diskuterte saken videre. ...

Dette skjedde på landsstyremøtet i april

På dagens styremøte fikk styret gleden av å ønske vår nye generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal velkommen til KRIK. En annen gladnyhet er at KRIK har fått innvilget IMDi-støtte til idrettsintegreringsprosjektet vårt. Det betyr at vi kan beholde Paul Atina Omayio på prosjektmidler i enda ett år. Hurra! Status for handlingsplan og terminrapport (økonomi) for januar og februar ble lagt frem ...

Dette skjedde på referansegruppas møte 19. mars

På dagens møte fikk vi besøk av Gunnhild Nordgard Hermstad. Gunnhild har vært mye med i KRIK som frivillig leder og forkynner på leir og i lokallag. Hun har i tillegg vært med på å utvikle og drive samtalekursene i KRIK gjennom flere år. I samtalen delte Gunnhild sine tanker rundt KRIKs spilleregler og hva som gjør KRIK spesiell i ...

Dette skjedde på referansegruppas møte 1. april

KRIKs nye generalsekretær, Silje Kvamme Bjørndal, hadde sitt første møte med referansegruppen den 1. april. Hun blir naturligvis fast inventar i gruppen fremover. Referansegruppen har tidligere blitt invitert til landsstyremøtet 8. april og på sitt møte 1. april brukte referansegruppen mye tid på å drøfte innholdet i saksfremlegget som skulle legges frem for landsstyret. Referansegruppen skal levere sine endelige anbefalinger ...

Dette skjedde på referansegruppas møte 5. mars

På møtet 5. mars ble arbeidet så langt oppsummert. Meninger og perspektiver som har kommet opp under samtalene med de inviterte gjestene ble tatt opp. Hva skal KRIK være? Hvordan kan vi best få frem egenarten til KRIK? Hva betyr det å være forbilde i KRIK? Hva skal KRIK være opptatt av? Dette er bare noen av mange spørsmål som ...

Dette skjedde på referansegruppas møte 12. februar

Ole Jakob Filtvedt ble invitert til dagens referansegruppemøte. Ole Jakob er bibelforsker og professor i NT ved Menighetsfakultetet i Oslo (MF Vitenskapelige Høyskole). I samtalen la Ole Jakob frem sin tolkning om hva Bibelen sier om samliv og argumenter som ofte trekkes frem i samlivsspørsmålet. Andre spørsmål som ble diskutert var: Hva har diskusjonen om uenighet i samlivsspørsmålet historisk sett ...

Andakten: Det aller største ordet

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i ...