Dette skjedde på landsstyremøtet i februar

Årets første landsstyremøte ble avholdt 4. februar. På møtet ble både estimert årsresultat for 2018 og budsjett for 2019 presentert. KRIK opplever en økning i utgifter uten å se samme økning i inntekter. Det blir viktig å snu denne trenden i årene som kommer. Gjennom de siste månedene har KRIK sett på arbeidet med handlingsplan for både staben og styret. ...

KRIK søker ettåringer for 2019/2020

Å være ettåring i KRIK byr på mange og varierte oppgaver. Det skal være et lærerikt og utviklende år, samtidig som du skal få gjøre en viktig jobb for KRIK. Som ettåring i KRIK blir du en del av et godt arbeidsfellesskap og lærer mye om KRIKs arbeid. Du får møte KRIKere fra hele landet, du får jobbe tett på ...

Silje Kvamme Bjørndal blir ny generalsekretær i KRIK

Silje Kvamme Bjørndal blir ny generalsekretær i KRIKSilje Kvamme Bjørndal (37) er ansatt som ny generalsekretær i KRIK. Hun er utdannet ved NLA Høgskolen Bergen og MF vitenskapelig høyskole, hvor hun også har skrevet sin doktorgrad i systematisk teologi. Hun har bred erfaring fra både frivillighet, organisasjon og politikk. – Det er en glede å kunne presentere Silje Kvamme Bjørndal ...
Mange ungdommer som spiller fotball

Andakten: Supporter

Andakten: SupporterJeg husker det som om det var i går, fra den gangen jeg VAR litt god i fotball. Kaptein og greier, fast straffeskytter, bommet aldri. Bortsett fra denne dagen, denne viktige dagen, denne ene sjansen til endelig å slå selveste HØDD, det beste guttelaget gjennom år, akkurat litt bedre enn oss fra Langevåg. Vi hadde en gyllen årgang, mange ...

Dette skjedde på referansegruppas møte 17. januar

Dette skjedde på referansegruppas møte 17. januar På dette referansegruppemøtet hadde vi besøk av Torleiv Austad, professor i teologi fra Menighetsfakultetet. Han var leder av lærenemda som publiserte grunnlagsdokumentet Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken for Den norske kirke i 2006 og han satt også i utvalget som laget utredningen Sammen 2013 på oppdrag fra Bispemøtet i Den ...

Dette skjedde på referansegruppas møte i november

Dette skjedde på referansegruppas møte i november På dagens møte fikk referansegruppen besøk av Knut Tveitereid. Knut er teolog og førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høyskolen. I sitt arbeid har han forsket på KRIK og andre kristne ungdomsorganisasjoner. Dette gjør at han har mange perspektiver som kan være nyttig for gruppens arbeid videre. Knut delte blant annet sine tanker ...

Dette skjedde på referansegruppas møte i januar

Dette skjedde på referansegruppas møte i januar På dagens møte brukte gruppen tid på å diskutere innspill som er kommet inn. Det legges mye arbeid i å forstå og kartlegge innspillene. I lys av innspillene ble også ulike modeller for løsning problematisert og drøftet. Til slutt diskuterte gruppen hva som skal leveres til styret og hvordan arbeidet best kan bli ...

Dette skjedde på referansegruppas møte i desember

Dette skjedde på referansegruppas møte i desember På dagens møte fikk vi besøk av fokusgruppen for evangelieformidling og programutvikling bestående av KRIK-ansatte. Dette er en fokusgruppe som til daglig jobber med å lage strategier, planer og verktøy for hvordan KRIK på en god måte kan formidle vår tro på Jesus. Derfor ser referansegruppen det som nyttig å få fokusgruppens innspill ...

Dette skjedde på landsstyremøtet i desember

Dette skjedde på landsstyremøtet i desemberLandsstyremøtet 3. desember var et møte med fokus på KRIKs økonomi og strategi for 2019. Foreløpig økonomisk resultat for 2018 og budsjett for 2019 ble presentert for styret. Disse viser at KRIK står i en økonomisk utfordrende situasjon. Budsjett for 2019 vil bli tatt opp igjen på neste landsstyremøte. Status for handlingsplan 2018 og utkast ...

Dette skjedde på referansegruppas møte 30. oktober

Dette skjedde på referansegruppas møte 30. oktober På dette møtet gikk gruppa i dybden på hvilke utfordringer de står overfor i sitt arbeid. Gruppen har fått på plass et dokument som gir en felles forståelse for KRIKs historie og utvikling frem mot dagens situasjon. I tillegg jobbet gruppen videre med å forberede tema og spørsmål til aktuelle eksterne ressurser.