Andaktstips: Det enkle evangeliet


DET ENKLE EVANGELIET

Hvor mange ganger har du følt du har blitt feilrepresentert eller misforstått av mennesker rundt deg, både av bekjente og fremmede? Vi oppfatter stadig ulikt og vi har ofte egne meninger og tanker om ting. Hvor mange ganger tror du Jesus har blitt feilrepresentert og misforstått i verden? Ofte har vi lett for å glemme hva Jesus egentlig kom for å gjøre og allerede har gjort for oss mennesker. Men er det ikke nettopp på grunn av dette budskapet at vi faktisk tror, kjenner Jesus og vil leve for Ham?

Johannes 3:16 “For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Hvorfor tror du det blir kalt “den lille bibelen”? Hva betyr dette bibelverset for deg, og hva sier det til deg? Hvordan tror du Jesus er opplevd av folk flest i Norge i dag? Tror du mennesker og folk rundt oss vet hva evangeliet er og handler om? Hva kan vi som troende og som lokallag gjøre for at «Den lille bibelen» kan bli mer synlig og forståelig for alle rundt oss? Vi må hjelpe hverandre å minne hverandre på evangeliet. Vi sitter med de gode nyhetene! Frelsen og nåden er i oss!

Videre står det i vers 17: “Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham”.

Hva betyr frelse? Kristne er kanskje mer kjent for hva vi er i mot enn hva vi faktisk er for. Hva er vi for? Hva er Gud for? Hva er evangeliet er for? Kom Jesus for å dømme verden eller for å frelse verden? Ofte har vi lett for å gjøre ting mer kompliserte enn det egentlig er. Det samme gjelder evangeliet og Guds budskap til oss. Evangeliet er enkelt. Det er sannhet – em sannhet som setter mennesker fri. Har du en opplevelse eller et vitnesbyrd der Gud har gjort noe personlig i ditt liv? Hva er troshistorien din? Hvordan har Gud møtt deg?

AVSLUTNING OG UTFORDRING

Johannes 3:16 er det mest kjente bibelverset i hele Bibelen. Hvorfor tok vi utgangspunkt i dette nå? Nettopp fordi det sier noe om det mest grunnleggende for troen og livene våre, og det er det viktig å minne hverandre på. Hvordan kan dere som lokallag hjelpe hverandre å huske på hva Gud har gjort for oss og sammen søke ham på trening og i hverdagen?