Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på landsstyremøtet i april

På dagens styremøte fikk styret gleden av å ønske vår nye generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal velkommen til KRIK. En annen gladnyhet er at KRIK har fått innvilget IMDi-støtte til idrettsintegreringsprosjektet vårt. Det betyr at vi kan beholde Paul Atina Omayio på prosjektmidler i enda ett år. Hurra!

Status for handlingsplan og terminrapport (økonomi) for januar og februar ble lagt frem på styremøtet. Det er mye spennende arbeid som skjer i KRIK. Første helgen i november arrangeres KRIKs generalforsamling. Landsstyret ble gitt en kort orientering om status for valgkomiteens arbeid på styremøtet. Valgkomiteen er godt i gang og tar imot innspill til styremedlemmer og vara på e-postadressen valgkomite@krik.no.

Landsstyret har tidligere bestemt at det er nødvendig å revidere KRIKs vedtekter. På styremøtet ble det gitt en orientering om status for arbeidet med rekruttering av personer til utvalget som skal se på KRIKs vedtekter. Landsstyret gav utvalget mandat til å foreslå for styret hvilke endringer som bør gjøres.

Referansegruppen var til stede på styremøtet for å drøfte forvaltningen av spillereglene. Gruppen la frem status for arbeidet så langt. Til slutt vedtok landsstyret at saken om forvaltning av spillereglene avgjøres i landsstyret.