Publisert: 19.12.18

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på landsstyremøtet i desember

Landsstyremøtet 3. desember var et møte med fokus på KRIKs økonomi og strategi for 2019. Foreløpig økonomisk resultat for 2018 og budsjett for 2019 ble presentert for styret. Disse viser at KRIK står i en økonomisk utfordrende situasjon. Budsjett for 2019 vil bli tatt opp igjen på neste landsstyremøte.

Status for handlingsplan 2018 og utkast til handlingsplan 2019 ble også lagt frem for styret. Rapportering fra årets handlingsplan viser at 2018 har vært et år med mye bra KRIK-arbeid. Det er mye spennende arbeid som kommer til å skje i 2019 også. Endelig handlingsplan for 2019 vil bli vedtatt på landsstyremøtet i februar.

Grunnet stor arbeidsmengde har ikke administrasjonen ferdigstilt arbeidet med å sette ned et utvalg som skal jobbe med KRIKs lover / vedtekter. Dette er et arbeid som skal gjennomføres, men dette kommer styret tilbake til i 2019.

På møtet ble styret også oppdatert på referansegruppens arbeid og progresjon.

Ansettelsesutvalget rapporterte om sin progresjon angående ansettelse av generalsekretær i KRIK. Søknadsfristen gikk ut 15. november og utvalget er fornøyd med antall søkere til stillingen. Utvalget har nå startet arbeidet med å intervjue aktuelle kandidater og har som mål å komme med sin innstilling til styret i slutten av januar 2019.