Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på landsstyremøtet i februar

På årets første styremøte, 03.02.20, ble revidert verdidokument for KRIK vedtatt. Administrasjonen fikk i oppdrag å sammenfatte og oppdatere de ulike dokumentene som ansatte forholder seg til, i tråd med vedtatt verdidokument. Landsstyret ønsker resultatet av dette arbeidet tilbake som drøftingssak når det foreligger.

Budsjettet for 2020 ble også vedtatt, og Grønn gruppes rapport ble drøftet og fulgt opp med følgende vedtak: Landsstyret takker for det grundige arbeidet som Grønn gruppe har lagt ned i rapporten, og ber administrasjonen lage et kortere sammendrag som tydeliggjør de viktigste anbefalingene som distribueres til komiteene, og vurdere om den overordnede delen av rapporten også skal tilgjengliggjøres på krik.no.