Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på landsstyremøtet i februar

Årets første landsstyremøte ble avholdt 4. februar. På møtet ble både estimert årsresultat for 2018 og budsjett for 2019 presentert. KRIK opplever en økning i utgifter uten å se samme økning i inntekter. Det blir viktig å snu denne trenden i årene som kommer.

Gjennom de siste månedene har KRIK sett på arbeidet med handlingsplan for både staben og styret. Struktur og rapportering ble diskutert før forslag til handlingsplan ble presentert. Dette er en handlingsplan som viser at det er mye spennende i vente for KRIK i 2019. Vi gleder oss!

Hvert år revideres retningslinjene for utdeling av frifondsmidler. I år har vi noen få endringer. Fristen for rapportering av brukte frifondsmidler for lokallagene er flyttet fra 30. juni til 31. desember. KRIK har satt fire søknadsfrister for prosjektstøtte: 15. februar, 1. mai, 15. september og 1. november – dette for å sikre en jevnere fordeling av midlene. Søknadsfristene for leirstøtte er 1. mai og 1. november.

På dagens møte fikk landsstyret også en oppdatering fra referansegruppen som jobber med forvaltningen av KRIKs spilleregler. Det er viktig at referansegruppens arbeid og vurderinger blir overført til styret. Referansegruppa var til stede på møtet for å få en god dialog mellom referansegruppen og styret. Dette vil danne et godt grunnlag slik at styret best mulig kan ta en avgjørelse på saken og hvordan den skal håndteres videre.