Publisert: 29.10.18

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på landsstyremøtet i oktober

Mandag 15. oktober hadde styret igjen landsstyremøte. Det er kort tid siden forrige møte, men det er mange saker som styret skal behandle. På møtet fikk styret en innføring i KRIKs økonomiske arbeid. Det ble også gitt en foreløpig årsprognose for 2018.

Status for handlingsplan 2018 ble lagt frem. Styret er meget fornøyd med alt det gode arbeidet som blir gjort i KRIK. Landsstyret fikk også en gjennomgang av styrets eget årshjul. Årshjulet inneholder alle styresaker som årlig kommer opp på sakskartet. Videre drøftet styret andre saker som bør vektlegges i den kommende perioden.

Styret har besluttet å lyse ut stillingen som generalsekretær. Ansettelsesutvalget er allerede godt i gang med arbeidet.

På forrige landsstyremøte drøftet styret retningslinjer for landsstyrets saksbehandling. En revidering basert på forrige møtes kommentarer ble vedtatt og som en konsekvens gjennomførte styret valg av 1. og 2. vara. Ved skriftlig avstemning valgte landsstyret i KRIK Heidi Sundvoll som 1. vara og Aashild Aas som 2. vara. Styret drøftet også fordeler og ulemper ved den nåværende styresammensetningen.

KRIKs vedtekter/lover har vært uendret siden 2014. Styret har nå bedt styreleder og konstituert generalsekretær om å utarbeide forslag til et utvalg, som gis mandat til å utarbeide et revidert forslag av dagens lover.

Administrasjonen har i lang tid jobbet med en ny modell for KRIKs internasjonale arbeid. Nå har landsstyret i KRIK vedtatt å endre primærmodellen for KRIK sitt internasjonale engasjement. Landsstyret ønsker å inngå samarbeid med andre norske bistands-/misjonsorganisasjoner som med støtte fra KRIK vil implementere idrettsprosjekter i partnerskap med lokale aktører. I tillegg vil KRIK støtte et mindre prosjekt i direkte samarbeid med CHRISC Uganda.

Neste landsstyremøte vil bli avholdt 3. desember.