Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på landsstyremøtet i september

På styremøtet 18.09.19 drøftet og vedtok KRIKs landsstyre forslag til endringer i KRIKs vedtekter og nytt avsnitt om leir i Det ideelle fremtidsbildet. Begge deler skal legges frem for Generalforsamlingen 2. november.

I tillegg vedtok landsstyret at administrasjonen skal komme tilbake til styret med et helhetlig forslag til revidert verdidokument, som ivaretar styrevedtaket som ble gjort angående spillereglene og den påfølgende dialogen med KRIKs samarbeidspartnere.