Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte 1. april

KRIKs nye generalsekretær, Silje Kvamme Bjørndal, hadde sitt første møte med referansegruppen den 1. april. Hun blir naturligvis fast inventar i gruppen fremover. Referansegruppen har tidligere blitt invitert til landsstyremøtet 8. april og på sitt møte 1. april brukte referansegruppen mye tid på å drøfte innholdet i saksfremlegget som skulle legges frem for landsstyret. Referansegruppen skal levere sine endelige anbefalinger til landsstyremøtet i juni.