Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte 12. februar

Ole Jakob Filtvedt ble invitert til dagens referansegruppemøte. Ole Jakob er bibelforsker og professor i NT ved Menighetsfakultetet i Oslo (MF Vitenskapelige Høyskole). I samtalen la Ole Jakob frem sin tolkning om hva Bibelen sier om samliv og argumenter som ofte trekkes frem i samlivsspørsmålet. Andre spørsmål som ble diskutert var: Hva har diskusjonen om uenighet i samlivsspørsmålet historisk sett handlet om? Hva legger KRIK i det å være tverrkirkelig? Når aktualiseres spørsmålet om samliv i KRIK? På slutten av møtet ble det snakket fritt rundt ulike tilnærminger til spillereglene og eventuelle tilknyttede utfordringer.