Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte 17. januar

På dette referansegruppemøtet hadde vi besøk av Torleiv Austad, professor i teologi fra Menighetsfakultetet. Han var leder av lærenemda som publiserte grunnlagsdokumentet Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken for Den norske kirke i 2006 og han satt også i utvalget som laget utredningen Sammen 2013 på oppdrag fra Bispemøtet i Den norske kirke. Torleiv har vært mye med i KRIK, og har i en årrekke bidratt på ulike måter på PULS – KRIKs fjellkonferanse for kirke- og organisasjonsansatte. Han delte sine refleksjoner om KRIKs rolle i det kristne landskapet, KRIKs egenart og spillereglenes oppbygning og funksjon. Referansegruppen snakket også om veien videre og ble invitert til å delta på neste landsstyremøte i februar.