Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte 19. mars

På dagens møte fikk vi besøk av Gunnhild Nordgard Hermstad. Gunnhild har vært mye med i KRIK som frivillig leder og forkynner på leir og i lokallag. Hun har i tillegg vært med på å utvikle og drive samtalekursene i KRIK gjennom flere år. I samtalen delte Gunnhild sine tanker rundt KRIKs spilleregler og hva som gjør KRIK spesiell i dagens samfunn. Mange av KRIKs frivillige kommer fra en hverdag som er annerledes enn den de møter på leir eller i lokallag. Det er viktig at KRIK fortsetter å ta alle disse menneskenes liv og tro på alvor. Referansegruppen snakket også om veien videre og ble invitert til å delta på landsstyremøtet i april.