Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte 30. oktober

På dette møtet gikk gruppa i dybden på hvilke utfordringer de står overfor i sitt arbeid. Gruppen har fått på plass et dokument som gir en felles forståelse for KRIKs historie og utvikling frem mot dagens situasjon. I tillegg jobbet gruppen videre med å forberede tema og spørsmål til aktuelle eksterne ressurser.