Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte 5. mars

På møtet 5. mars ble arbeidet så langt oppsummert. Meninger og perspektiver som har kommet opp under samtalene med de inviterte gjestene ble tatt opp. Hva skal KRIK være? Hvordan kan vi best få frem egenarten til KRIK? Hva betyr det å være forbilde i KRIK? Hva skal KRIK være opptatt av? Dette er bare noen av mange spørsmål som har kommet opp i samtalene. I tillegg jobbet gruppen videre med hvordan arbeidet best kan bli videreformidlet til landsstyret i KRIK.