Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte 9. oktober

I forberedelsene til møtet hadde alle referansegruppemedlemmene lest alle innspillene vi har mottatt på referansegruppe@krik.no så langt. Konstituert generalsekretær har etter avtale med referansegruppa respondert på alle henvendelsene som har kommet inn ved å takke for innspillene. På møtet jobbet vi med å forstå bakteppet, historien og utviklingen – både i KRIK og i kirken – med mål om å få større innsikt i hvilke faktorer som har bidratt til dagens situasjon. Gruppa begynte også arbeidet med å avklare hvilke utfordringer dette gir oss i KRIK. Vi diskuterte også hvem vi bør få innspill fra for å kunne håndtere denne prosessen på en best mulig måte.