Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte i desember

På dagens møte fikk vi besøk av fokusgruppen for evangelieformidling og programutvikling bestående av KRIK-ansatte. Dette er en fokusgruppe som til daglig jobber med å lage strategier, planer og verktøy for hvordan KRIK på en god måte kan formidle vår tro på Jesus. Derfor ser referansegruppen det som nyttig å få fokusgruppens innspill i denne prosessen. I samtale med fokusgruppen ble flere spørsmål drøftet, deriblant hva KRIK er og hvilken plass KRIK skal ha i samfunnet. Fokusgruppen ble også utfordret på å reflektere rundt ulike forslag til håndtering av spillereglene.