Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte i november

På dagens møte fikk referansegruppen besøk av Knut Tveitereid. Knut er teolog og førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høyskolen. I sitt arbeid har han forsket på KRIK og andre kristne ungdomsorganisasjoner. Dette gjør at han har mange perspektiver som kan være nyttig for gruppens arbeid videre. Knut delte blant annet sine tanker om hva han mener har vært viktige egenskaper ved KRIK som har gitt suksess. Han delte også sitt syn på KRIK sin rolle i samfunnet. I tillegg til samtalen med Knut begynte gruppen arbeidet med å diskutere ulike perspektiver knyttet til dagens spilleregler for ledere og hva som kan være ulike løsninger på organisasjonens utfordringer.