Publisert: 30.10.18

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte i september

Referansegruppen hadde sitt andre møte 17. september og vil gjennom de kommende månedene ha regelmessige møter for å sikre et grundig arbeid rundt spillereglene for ledere i KRIK. På sist møte la referansegruppen en plan for sitt arbeid. Gruppas utgangspunkt er å forstå og beskrive dagens praksis og forvaltning av spillereglene og hvilke utfordringer og problemstillinger dette gir. Gruppen vil jobbe systematisk med medlemmenes innspill til e-postadressen referansegruppe@krik.no, som fortsatt er åpen for innspill. I arbeidet er det naturlig å innhente både interne og eksterne ressurser for å belyse ulike tema og hvordan andre har løst lignende saker. Til slutt vil det være naturlig, gitt oppgaven, å komme med anbefalinger til styret.