DISTRIKTSMEDARBEIDERE

KRIK har i dag flere deltids- og heltidsansatte distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne har bl.a. ansvar for oppstart og oppfølging av lokallagene ute i distriktene, og er et viktig kontaktledd mellom hovedkontoret og distriktene.

Maren-Kristine Pettersen Hetland
Landsdekkende DM
maren@krik.no
Telefon: 22 58 80 20
Elsa Slåtto
Agder
agder@krik.no
Telefon: 97 68 97 28
Endre Vignes
Oslo
oslo@krik.no
Telefon: 47 51 88 80
Marte Killingmo Kolstad
Viken
viken@krik.no
Telefon: 46 94 59 37
Signe Brådland
Viken
viken@krik.no
Telefon: 95 40 68 00
Mathias Opsahl-Engen
Vestland
vestland@krik.no
Telefon: 46 74 32 51
Signe Nygård
Vestland
vestland@krik.no
Telefon: 94 86 45 77