DISTRIKTSMEDARBEIDERE

KRIK har i dag flere deltids- og heltidsansatte distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne har bl.a. ansvar for oppstart og oppfølging av lokallagene ute i distriktene, og er viktig kontaktledd mellom hovedkontoret og distriktene.

Elsa Slåtto
Agder
agder@krik.no
Telefon: 97 68 97 28
Anette Kindingstad
Rogaland
rogaland@krik.no
Telefon: 48 10 22 63
David Ytreland
Rogaland
rogaland@krik.no
Telefon: 90 22 57 78
Maren-Kristine Pettersen Hetland
Landsdekkende DM
maren@krik.no
Telefon: 22 58 80 20
Helge Åkernes
Møre og Romsdal /// Sogn og fjordane
helge@krik.no
Telefon: 99 26 56 20
Endre Vignes
Oslo
oslo@krik.no
Telefon: 47 51 88 80
Marte Killingmo Kolstad
Akershus
akershus@krik.no
Telefon: 46 94 59 37
Mathias Opsahl-Engen
Hordaland
hordaland@krik.no
Telefon: 46 74 32 51
Signe Nygård
Hordaland
hordaland@krik.no
Telefon: 94 86 45 77