DISTRIKTSMEDARBEIDERE

KRIK har i dag flere distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne er bindeleddet mellom KRIK-kontoret i Oslo og det lokale KRIK-arbeidet, og har ansvar for oppfølging av lokallagene. Ta kontakt om du har spørsmål, idéer eller ønsker hjelp til ditt lokallag!


Landsdekkende DM
Maren-Kristine Pettersen Hetland
+47 225 88 026

maren@krik.no

DM i Oslo
Endre Vignes
+47 475 18 880

oslo@krik.no

DM i Viken
Signe Brådland
+47 954 06 800

viken@krik.no

DM i Agder
Maria Aaslid Grimstad
+47 482 66 695

agder@krik.no
DM Vestland
Signe Nygård
+47 948 64 577

vestland@krik.no

DM Vestland
Mathias Opsahl-Engen
+47 467 43 251

vestland@krik.no