DISTRIKTSMEDARBEIDERE

KRIK har i dag flere distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne er bindeleddet mellom KRIK-kontoret i Oslo og det lokale KRIK-arbeidet, og har ansvar for oppfølging av lokallagene. Ta kontakt om du har spørsmål, idéer eller ønsker hjelp til ditt lokallag!


Landsdekkende DM
Ingeborg Klungerbo
22 58 80 26

ingeborg@krik.no

DM i Viken
Signe Brådland
954 06 800

viken@krik.no

DM i Oslo
Cecilie Helgeland
450 55 678

oslo@krik.no

DM i Agder
Maria Aaslid Grimstad
482 66 695

agder@krik.noDM i Vestland
Signe Fjellestad
948 64 577

vestland@krik.no

DM i Møre og Romsdal
Peder Skjeldal
907 65 959

moreogromsdal@krik.no

DM i Rogaland
Kristian Auestad
951 23 694

rogaland@krik.no

DM i Rogaland
Mathias Gulaker
413 79 417

rogaland@krik.no