Distriktsmedarbeidere

KRIK har i dag flere distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne er bindeleddet mellom KRIK-kontoret i Oslo og det lokale KRIK-arbeidet, og har ansvar for oppfølging av lokallagene. Ta kontakt om du har spørsmål, idéer eller ønsker hjelp til ditt lokallag!

Signe Brådland
DM i Akershus og Østfold
Cecilie Helgeland
DM i Oslo
Øystein Klippen
DM i Agder
Signe Fjellestad
DM i Vestland
Kristian Auestad
DM i Rogaland
Brage Martin Nordbakken
DM i Rogaland
Liv Myrlid Austbø
Lokallagsansvarlig