Dødball


UTSTYR:

  • 1 ball
  • 1 balltre
  • (Alternativt kan man slå en volleyball med hendene)

ORGANISERING:

  • Et innelag og et utelag

En «målvokter» fra utelaget kaster opp ballen for «slåeren» på innelaget. Etter å ha slått ballen, løper slåeren til mål 1, 2, 3, 4 og 5. Dette er sirkler som ligger i en bue fra inneområdet, gjennom uteområdet og tilbake. Slåeren kan gjøre dette i flere etapper og stoppe i hvilke mål han vil. Når han er igjennom alle målene stiller han seg bakerst i rekken. Utespillerne står spredt rundt i salen/området for å fange ballen. Gjøres dette før ballen treffer bakken kalles det en pol. Da ropes det «død!», og slåeren går ut av spillet, så sant han ikke stod innenfor ett av målene. Fanges ballen etter å ha vært i gulvet/bakken, må den kastes inn til målvokteren. Når denne har fått ballen roper han «død!», og slåeren må gå ut hvis han ikke hadde kommet seg til et mål. Utelaget kan også «stikke» innelaget. Det vil si å kaste ballen på en innespiller mens han er på vei fra ett mål til et annet. Utelaget kommer da inn, og alle spillerne er med i spillet igjen. Klarer derimot den som blir «stukket» å fange ballen før den går i bakken fortsetter lagene som før. Hver innespiller har ett slag, men er det bare én igjen har denne tre slag.

Poengberegning
1 poeng for hver som kommer gjennom alle fem målene
5 poeng hvis man klarer runden i ett og samme løp
1 poeng for hver pol
1 poeng for hvert «stikk»