KRIK takker Ekroll for hans iherdige innsats for organisasjonen.
Foto: Christoffer Nohre
Publisert: 28.08.18
Erling Ekroll slutter som generalsekretær i KRIK 31.08.2018

Generalsekretær Erling Ekroll har blitt enig med styret om å avslutte sin ansettelse som leder for KRIK.

Generalsekretæren har i den tiden han har vært ansatt gjennomført omfattende endringer i organisasjonens administrasjon og forvaltning, som utgjør en betydelig profesjonalisering av driften i KRIK.

Som følge av at KRIK nå går over i en ny fase, er man enige om at det kan være tjenlig for KRIK å få en ny leder med andre egenskaper enn det Ekroll har tilført i sin periode. Styret bør stå fritt i å engasjere den lederen styret ønsker for å gjennomføre fremtidig strategi for organisasjonen.

KRIK takker Ekroll for hans iherdige innsats for organisasjonen gjennom sin tid som generalsekretær, og den viktige utviklingen han har sørget for å tilføre KRIK.

Kontakt styreleder i KRIK ved spørsmål.