FamilieKRIK

FamilieKRIK er et stort og stadig voksende arbeid for hele familien. Mange vil gi KRIK-verdier, opplevelser og felleskap videre til sine barn. Gjennom familieleirer og lokale familietreninger formidles KRIKs visjon om idrettsglede, trosglede og livsglede.

Familieleir

KRIK har ulike familieleirer vinter, vår, sommer og høst. Leirene skaper møteplasser som bygger nye vennskap og gode leirminner.

Mål for leirene:

  • Skape en hyggelig og minnerik leir for hele familien
  • Oppleve KRIK-kultur med aktivitet, lek og fellesskap
  • Egne samlinger for barn, unge og voksne med relevant undervisning og forkynnelse i god KRIK-tradisjon
  • Bygge KRIK sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Være en naturlig og integrert del av KRIK-arbeidet

Se oversikt over alle FamilieKRIK-leirene her

FamilieKRIK-lokallag

Rundt i Norge har vi mange lokallag. Disse drives av frivillige ildsjeler. Er du interessert i å starte opp et FamilieKRIK-lag?

Hvordan komme i gang? Lanser en startdato, og inviter to eller tre familier til lek, andakt og sosialt samvær ute eller inne. Man tilpasser form og innhold etter lokale forhold. Det er vanlig å møtes en til to ganger i måneden, ute eller inne i en gymsal. Enkle dagsturer i nærmiljøet eller samlinger på en idrettsplass eller skole er også gode rammer for en FamilieKRIK-samling. Når man har kommet i gang etableres det et styre og man lager deretter en semesterplan.

Økonomi: Man kan søke om oppstarts støtte og frifondsmidler. Les mer om drift av lokallag her eller kontakt lokallagsansvarlig på 22 58 80 20.

Tips: Vi anbefaler at barnas foreldre deltar på samlingene i tillegg til lederne. Det gjør at både egne og andres barn blir sett. Når barna er 10-13 år bør mini-KRIK, junior-KRIK eller kompiZ-KRIK vurderes. Da får de voksne en annen rolle i lokallaget, og kan da bidra med verdifull ledertrening, og hjelpe til med søknader eller økonomi.


SPØRSMÅL?

Kontakt leder for FamilieKRIK, Per Ove Malmin på 474 87 001 eller perove@krik.no