Finsk softball


UTSTYR:

  • 1 ball

ORGANISERING:

  • Minst 5-10 på hvert lag
  • Passer best utendørs

Utgangspunktet er vanlig slåball/dødball. Forskjellen er at når ballen fanges etter slag, skal utelaget samle seg i en rekke og sende ballen mellom alles bein bakover til siste person, som da kan ta ballen og stikke de som løper mot baser/frisoner. Ved pol (direkte mottak) kan det stikkes direkte. Innelaget slår ballen med hånda/ei kølle/eventuelt et utradisjonelt spark. Stikkes innelaget tre ganger må de ut (lagene bytter plass). Se gjerne også «Dødball».