Fjærhåndball


UTSTYR:

  • En fjær/en luftballong
  • Noen aviser

Trekk en linje midt gjennom salen. Deltakerne deles i to lag, ett på hver side av streken. Hver deltaker forsynes med en avis. En fjær/luftballong, som kan fly, kastes ut midt i salen og det gjelder nå å vifte ”fjæren” (ikke berøre dem med viften) over på motpartens side av streken. Det gis poeng hver gang ”fjæren” faller på gulvet på motpartens side.