TIL INFO
Denne leiren har ikke helt oppdatert informasjon. Datoer og kontaktinfo er riktig.
29. juni - 2. juli

Framnes, Norheimsund


Familiesommar Framnes vart testa for fyrste gong i 2019, med stor suksess. Fra torsdag 29. juni til sundag 25. juni gjentek me suksessen og gler oss til å fylle dagane med familiehygge, aktivitet og fokus på Han me trur på!

Meir og oppdatert informasjon om arrangementet kjem.


Like ved Nordheimsund i Hardangerfjorden, ligg Framnes Kristne Vidaregåande skule. Skulen har flotte fasilitetar for å lage leir, med god internatkapasitet, campingareal, grøntareal med sandvolleyballbaner/gigantiske sandkasser, ein flott idrettshall og ikkje minst sjøen og fjella som næraste nabo.

MÅL:
 • Skape ein hyggeleg leir for heile familien, med idrettsglede, trusglede og livsglede.
 • Oppleve KRIK-kultur med aktivitet, leik og fellesskap
 • Eigne samlingar for born, unge og vaksne med relevant undervisning/forkynning i god KRIK-tradisjon.
 • At born og unge trivast, får trusopplæring, kristne vennar og gode leiropplevingar.
 • Bygge KRIK sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt gjennom fokus på lokallag, leir og medlemskap.
 • Vere ein naturleg og integrert del av KRIK-arbeidet.
 • Deltaking skapar tilhøyrsle – får folk til å kjenne at dei er verdifulle i samanhengen.
SAMAN LAGAR ME LEIR

Denne leiren lagar me saman! Me kjem til å trenge litt hjelp til ulikt opplegg under leiren og kjem derfor til å spørje om noko hjelp før leiren. Me gler oss til å sjå dokke!

Følg gjerne sida KRIK Familiesommar Framnes (https://www.facebook.com/krikfamiliesommarframnes) på Facebook for oppdateringar!

Merk at påmeldingsavgifta kjem i tillegg og vert betalt ved påmelding. Påmeldingsavgifta er kr. 400,- for KRIK-medlemmar og kr 800,- for familiar som ikkje er medlemmar.

MÅLTID
 • Frukost vaksne (kr 90,-)
 • Frokost born (kr 45,-)
 • Lunsj vaksne (kr 90,-)
 • Lunsj born (kr 45,-)
 • Middag m/ dessert vaksne (kr 150,-)
 • Middag m/ dessert barn (kr 75,-)
 • Dette utgjer 330,-/døgn for vaksne og 165,-/døgn for born, eller 990,-/døgn for vaksne og 495,-/døgn for born for heile leiren.

MERK: Born fødde i 2018 eller seinare betalar ikkje for mat. Born fødde i 2006 t.o.m 2017 betalar halv pris på mat.

OVERNATTING

Alle prisane er per døgn.

 • Rom (alle familiar får eigen dusj/wc tilknytt rommet):
  • Vaksen: 350,-/døgn, totalt 950 for heile leiren.
  • Barn: 170,-/døgn, totalt 510 for heile leiren. 
 • Prisdøme overnatting på rom: 2 vaksne + 2 born: 3120,- + 2970,- = 6090,-. Eitt barn utgjer ca 1000,-, så om de har eitt, tre eller fleire born, er det ca. 5000,-, 7000,- eller ein tusenlapp meir per barn.
 • Telt: 300,-/døgn (gjeld alle i teltet). Totalt 900,- for heile leiren.
 • Campingvogn: 350,- (gjeld alle i vogna). Totalt 1050,- for heile leiren.
 • Båt: 350,- (gjeld alle i båten). Totalt 1050,- for heile leiren.
 • Prisdøme campingvogn: 2 vaksne + 2 barn: 1050,- + 2970,- = 4020,-.
OVERNATTING HEIME?

Sove heime, men deltek på heile leiren inkl middag onsdag, lunsj og middag torsdag og fredag og middag på laurdag.

 • Totalt 1000kr pr voksen og 500 pr barn (gratis under 4)

Eingongsbeløp:

 • Leige av sengetøy: Kr. 100,- pr. sett

Påmeldinga opnar måndag 16. mars kl 10.00. Påmeldinga skjer på KRIK – Min Side.

Familieleir er populært, så ver klar ved påmeldingstart for å sikre dykk plass! Eit tips er å ta turen innom Min Side før påmeldinga startar – for å sjekke at familiemedlemskapet er i boks.

Husk også at du må betale påmeldingsavgifta med VISA eller MasterCard når du melder deg på. Påmeldingsavgifta er kr. 400,- for KRIK-medlemmar og kr 800,- for familiar som ikkje er medlemmar. (Påmeldingsavgifta refunderast ikkje ved avmelding, men ved ei eventuell avlysing).

Treng du hjelp med påmelding?
krik@krik.no

 • Frukost
 • Morgonmøte
 • BarneKRIK
 • Lunsj
 • Barne-/familieKRIK
 • Middag
 • Kveldssamling
 • VaksenKRIK
 • Kveldsmøte
 • Kveldskro

*Med atterhald om endring i programmet

Klikk her for tabelloversikt over kommende familieleirer

Spørsmål?

Kontakt leirsjef Magnus Nag Hatløy på

400 66 448

 krikfamiliesommarframnes@gmail.com