Familiesommar Framnes

27. juni - 30. juni 2024

Framnes, Norheimsund


Familiesommar Framnes vart testa for fyrste gong i 2019, med stor suksess. Fra torsdag 27. juni til sundag 30. juni gjentek me suksessen og gler oss til å fylle dagane med familiehygge, aktivitet og fokus på Han me trur på!

Meir og oppdatert informasjon om arrangementet kjem.


Like ved Nordheimsund i Hardangerfjorden, ligg Framnes Kristne Vidaregåande skule. Skulen har flotte fasilitetar for å lage leir, med god internatkapasitet, campingareal, grøntareal med sandvolleyballbaner/gigantiske sandkasser, ein flott idrettshall og ikkje minst sjøen og fjella som næraste nabo.

OPPSTARTSTID

Torsdag 27. juni med innsjekk frå klokka 16.00. Born og vaksne tek imot deg og familien din på tunet og viser veg til kvar de skal bu!

UTSJEKK/AVREISE

Utsjekk på formiddag sundag 30. juli. Avreise etter middag, ca 14.00.


HELGEPASS

Framnes let oss og opne for helgepåmelding for KRIK familiesommar 2024! Om det kanskje er vanskeleg å kome torsdag, er du og familien din hjarteleg velkomne til å  melde dykk på frå fredag og så sende ein e-post til krikfamiliesommarframnes@gmail.com der de skriv at de kjem fredag og ikkje torsdag slik at dykk får rabatt. Utan å gjere det går me ut i frå at de kjem på heile leiren.

 

MÅL:
 • Skape ein hyggeleg leir for heile familien, med idrettsglede, trusglede og livsglede.
 • Oppleve KRIK-kultur med aktivitet, leik og fellesskap
 • Eigne samlingar for born, unge og vaksne med relevant undervisning/forkynning i god KRIK-tradisjon.
 • At born og unge trivast, får trusopplæring, kristne vennar og gode leiropplevingar.
 • Bygge KRIK sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt gjennom fokus på lokallag, leir og medlemskap.
 • Vere ein naturleg og integrert del av KRIK-arbeidet.
 • Deltaking skapar tilhøyrsle – får folk til å kjenne at dei er verdifulle i samanhengen.
HJELPE TIL?

Det er nyttig med litt hjelp på eksempelvis barneaktivitet og hagekro for dei vaksne, men ver trygg på at du og dine skal få nok tid og spelerom som familie! Me tvingar ingen inn i ei ukomfortabel rolle.

Følg gjerne sida KRIK Familiesommar Framnes (https://www.facebook.com/krikfamiliesommarframnes) på Facebook for oppdateringar!

Merk at påmeldingsavgifta kjem i tillegg og vert betalt ved påmelding. Påmeldingsavgifta er kr. 400,- for KRIK-medlemmar og kr 800,- for familiar som ikkje er medlemmar. Du kan bli medlem her: KRIK MinSide

 

MÅLTID
 • Frukost, lunsj og middag med dessert utgjer 1224,- for vaksne og 612,- for born for heile leiren.

MERK: Born fødde i 2020 eller seinare betalar ikkje for mat. Born fødde i 2008 t.o.m 2019 betalar halv pris på mat.

 

OVERNATTING
 • Rom (alle familiar får eigen dusj/wc tilknytt rommet):
 • Vaksen: 368,-/døgn, totalt 1103 for heile leiren.
 • Barn: 179,-/døgn, totalt 536 for heile leiren.
 • Telt: 315,-/døgn (gjeld alle i teltet). Totalt 945,- for heile leiren.
 • Campingvogn: 420,- (gjeld alle i vogna). Totalt 1260,- for heile leiren.
 • Båt: 420,- (gjeld alle i båten). Totalt 1260,- for heile leiren.
PRISDØME
 • Prisdøme for familie som bur på rom inkl mat: 2 vaksne + 2 betalande born: 3276 (mat) + 3671 (overnatting),- = 6947,-. Eitt barn utgjer ca 1150,-, så de kan legge til eller trekke ifrå i utrekninga.
 • Prisdøme campingvogn: 2 vaksne + 2 barn: 1260,- + 3671,- = 4931,-.

 

HELGEPASS

Framnes tillet i år helgepass! Då melder du deg på vanleg og sender mail til krikfamiliesommarframnes@gmail.com der du skriv at de kjem fredag. Då får du ein reduksjon på 500/betalande vaksen og 250/betalande born om du bur på rom og halvparten om du bur i telt, vogn eller båt.

 

OVERNATTING HEIME?

Sove heime, men deltek på heile leiren inkl middag torsdag, lunsj og middag fredag og laurdag og middag på sundag.

  • Totalt 1050kr pr voksen og 525 pr barn (gratis under 4)
Eingongsbeløp:
 • Leige av sengetøy: Kr. 105,- pr. sett

Påmeldinga opnar torsdag 14. mars 2024 kl 10.00. Påmeldinga skjer på KRIK – Min Side.

Familieleir er populært, så ver klar ved påmeldingstart for å sikre dykk plass! Eit tips er å ta turen innom Min Side før påmeldinga startar – for å sjekke at familiemedlemskapet er i boks.

Husk også at du må betale påmeldingsavgifta med VISA eller MasterCard når du melder deg på. Påmeldingsavgifta er kr. 400,- for KRIK-medlemmar og kr 800,- for familiar som ikkje er medlemmar. (Påmeldingsavgifta refunderast ikkje ved avmelding, men ved ei eventuell avlysing).

Treng du hjelp med påmelding?
krik@krik.no

 • Frukost
 • Morgonmøte
 • BarneKRIK
 • Lunsj
 • Barne-/familieKRIK
 • Middag
 • Kveldssamling
 • VaksenKRIK
 • Kveldsmøte
 • Kveldskro

*Med atterhald om endring i programmet

Klikk her for tabelloversikt over kommende familieleirer

Spørsmål?

Kontakt leirsjef Magnus Nag Hatløy på

400 66 448

 krikfamiliesommarframnes@gmail.com