29. juni - 2. juli

Framnes, Norheimsund


Familiesommar Framnes vart testa for fyrste gong i 2019, med stor suksess. Fra torsdag 29. juni til sundag 2. juli gjentek me suksessen og gler oss til å fylle dagane med familiehygge, aktivitet og fokus på Han me trur på!

Meir og oppdatert informasjon om arrangementet kjem.


Like ved Nordheimsund i Hardangerfjorden, ligg Framnes Kristne Vidaregåande skule. Skulen har flotte fasilitetar for å lage leir, med god internatkapasitet, campingareal, grøntareal med sandvolleyballbaner/gigantiske sandkasser, ein flott idrettshall og ikkje minst sjøen og fjella som næraste nabo.

OPPSTARTSTID

Torsdag 29. juni med innsjekk frå klokka 16.00. Born og vaksne tek imot deg og familien din på tunet og viser veg til kvar de skal bu!

UTSJEKK/AVREISE

Utsjekk på formiddag sundag 2. juli. Avreise etter middag, ca 14.00.


HELGEPASS

Framnes let oss og opne for helgepåmelding for KRIK familiesommar 2023! Om det kanskje er vanskeleg å kome torsdag, er du og familien din hjarteleg velkomne til å  melde dykk på frå fredag og så sende ein e-post til krikfamiliesommarframnes@gmail.com der de skriv at de kjem fredag og ikkje torsdag slik at dykk får rabatt. Utan å gjere det går me ut i frå at de kjem på heile leiren.

 

MÅL:
 • Skape ein hyggeleg leir for heile familien, med idrettsglede, trusglede og livsglede.
 • Oppleve KRIK-kultur med aktivitet, leik og fellesskap
 • Eigne samlingar for born, unge og vaksne med relevant undervisning/forkynning i god KRIK-tradisjon.
 • At born og unge trivast, får trusopplæring, kristne vennar og gode leiropplevingar.
 • Bygge KRIK sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt gjennom fokus på lokallag, leir og medlemskap.
 • Vere ein naturleg og integrert del av KRIK-arbeidet.
 • Deltaking skapar tilhøyrsle – får folk til å kjenne at dei er verdifulle i samanhengen.
SAMAN LAGAR ME LEIR

Denne leiren lagar me saman! Me kjem til å trenge litt hjelp til ulikt opplegg under leiren og kjem derfor til å spørje om noko hjelp før leiren. Me gler oss til å sjå dokke!

Følg gjerne sida KRIK Familiesommar Framnes (https://www.facebook.com/krikfamiliesommarframnes) på Facebook for oppdateringar!

Merk at påmeldingsavgifta kjem i tillegg og vert betalt ved påmelding. Påmeldingsavgifta er kr. 400,- for KRIK-medlemmar og kr 800,- for familiar som ikkje er medlemmar. Du kan bli medlem her: KRIK MinSide

MÅLTID
 • Frukost, lunsj og middag med dessert utgjer 990,- for vaksne og 495,- for born for heile leiren.

MERK: Born fødde i 2018 eller seinare betalar ikkje for mat. Born fødde i 2006 t.o.m 2017 betalar halv pris på mat.

OVERNATTING
 • Rom (alle familiar får eigen dusj/wc tilknytt rommet):
 • Vaksen: 350,-/døgn, totalt 950 for heile leiren.
 • Barn: 170,-/døgn, totalt 510 for heile leiren.
 • Telt: 300,-/døgn (gjeld alle i teltet). Totalt 900,- for heile leiren.
 • Campingvogn: 350,- (gjeld alle i vogna). Totalt 1050,- for heile leiren.
 • Båt: 350,- (gjeld alle i båten). Totalt 1050,- for heile leiren.
PRISDØME
 • Prisdøme for familie som bur på rom inkl mat: 2 vaksne + 2 betalande born: 2970 (mat) + 2960 (overnatting),- = 5930,-. Eitt barn utgjer ca 1000,-, så om de har eitt, tre eller fleire born, er det ca. 5000,-, 7000,- eller ein tusenlapp meir per barn.
 • Prisdøme campingvogn: 2 vaksne + 2 barn: 1050,- + 2970,- = 4020,-.
 • Prisdøme HELG PÅ rom 2+2: 4430,-
 • PRISDØME HELG I VOGN 2+2: 3270,-
Helgepass

Framnes tillet i år helgepass! Då melder du deg på vanleg og sender mail til krikfamiliesommarframnes@gmail.com der du skriv at de kjem fredag. Då får du ein reduksjon på 500/betalande vaksen og 250/betalande born om du bur på rom og halvparten om du bur i telt, vogn eller båt.

 

OVERNATTING HEIME?

Sove heime, men deltek på heile leiren inkl middag torsdag, lunsj og middag fredag og laurdag og middag på sundag.

  • Totalt 1000kr pr voksen og 500 pr barn (gratis under 4)

Eingongsbeløp:

 • Leige av sengetøy: Kr. 100,- pr. sett

Påmeldinga opnar torsdag 16. mars kl 10.00. Påmeldinga skjer på KRIK – Min Side.

Familieleir er populært, så ver klar ved påmeldingstart for å sikre dykk plass! Eit tips er å ta turen innom Min Side før påmeldinga startar – for å sjekke at familiemedlemskapet er i boks.

Husk også at du må betale påmeldingsavgifta med VISA eller MasterCard når du melder deg på. Påmeldingsavgifta er kr. 400,- for KRIK-medlemmar og kr 800,- for familiar som ikkje er medlemmar. (Påmeldingsavgifta refunderast ikkje ved avmelding, men ved ei eventuell avlysing).

Treng du hjelp med påmelding?
krik@krik.no

 • Frukost
 • Morgonmøte
 • BarneKRIK
 • Lunsj
 • Barne-/familieKRIK
 • Middag
 • Kveldssamling
 • VaksenKRIK
 • Kveldsmøte
 • Kveldskro

*Med atterhald om endring i programmet

Klikk her for tabelloversikt over kommende familieleirer

Spørsmål?

Kontakt leirsjef Magnus Nag Hatløy på

400 66 448

 krikfamiliesommarframnes@gmail.com